Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R530 PN# 0WFXP8/ 0MRX6C

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R530 PN# 0WFXP8/ 0MRX6C

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R530 PN# 0WFXP8/ 0MRX6C

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R520 PN# 01KVPX/ 1KVPX

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R520 PN# 01KVPX/ 1KVPX

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R520 PN# 01KVPX/ 1KVPX

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R510 PN# 0304KC/ 090C8M

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R510 PN# 0304KC/ 090C8M

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R510 PN# 0304KC/ 090C8M

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R330/ R430 PN# Y9NVK/ P0WW4/ 0Y9NVK/ 0P0WW4

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R330/ R430 PN# Y9NVK/ P0WW4/ 0Y9NVK/ 0P0WW4

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R330/ R430 PN# Y9NVK/ P0WW4/ 0Y9NVK/ 0P0WW4

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt máy chủ IBM X3250 M4 - 81Y7454

Quạt tản nhiệt máy chủ IBM X3250 M4 - 81Y7454

Quạt tản nhiệt máy chủ IBM X3250 M4 - 81Y7454

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R620/ R630 PN# 0TGC4J/ TGC4J/ 02X0NG/ 0VGMHR/ 0F1YN7/ 2X0NG/ VGMHR

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R620/ R630 PN# 0TGC4J/ TGC4J/ 02X0NG/ 0VGMHR/ 0F1YN7/ 2X0NG/ VGMHR

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R620/ R630 PN# 0TGC4J/ TGC4J/ 02X0NG/ 0VGMHR/ 0F1YN7/ 2X0NG/ VGMHR

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cable 8087/8484 to 4 SAS/Sata use for Raid Card

Cable 8087/8484 to 4 SAS/Sata use for Raid Card

Cable 8087/8484 to 4 SAS/Sata use for Raid Card

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cable 8087 to 8087 use for Raid Card

Cable 8087 to 8087 use for Raid Card

Cable 8087 to 8087 use for Raid Card

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ tản nhiệt - Heatsink X3650 M4 - Fru# 94Y6618/ 69Y5270

Bộ tản nhiệt - Heatsink X3650 M4  - Fru# 94Y6618/ 69Y5270

Bộ tản nhiệt - Heatsink X3650 M4 

FRU: 94Y6618

P/N: 69Y5270

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ tản nhiệt - Heatsink for IBM X3400, M3500 M2, M3 - 44X1745 / 46D1407

Bộ tản nhiệt - Heatsink for IBM X3400, M3500 M2, M3 - 44X1745 / 46D1407

Bộ tản nhiệt - Heatsink for IBM X3400, M3500 M2, M3

P/N: 44X1745 / FRU: 46D1407

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360 G9 - 775415-001/ 750688-001/ 792851-001

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360 G9 - 775415-001/ 750688-001/ 792851-001

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360 G9

P/N: 775415-001/ 750688-001/ 792851-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360P/ DL360E GEN8 FAN 732136-001 696154-001 654752-003 697183-003

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360P/ DL360E GEN8 FAN 732136-001 696154-001 654752-003 697183-003

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360P/ DL360E GEN8 FAN

P/N: 732136-001 696154-001 654752-003 697183-003 

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt IBM/ Lenovo x3650 M5 Heatsink - 00KC718 / 00KA517

Tản nhiệt IBM/ Lenovo x3650 M5 Heatsink - 00KC718 / 00KA517

Tản nhiệt IBM/ Lenovo x3650 M5 Heatsink

P/N: 00KC718 / 00KA517

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt IBM Lenovo X3650 M5 V3 Hot Swap Fan - 00KC676/ 00MU053 / 00KA516

Quạt tản nhiệt IBM Lenovo X3650 M5 V3 Hot Swap Fan - 00KC676/ 00MU053 / 00KA516

Quạt tản nhiệt IBM Lenovo X3650 M5 Hot Swap Fan

P/N: 00KC676/ 00MU053 / 00KA516

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Server IBM SYSTEM X3650 M2/ M3 - 46M6416/ 49Y5361

Quạt tản nhiệt Server IBM SYSTEM X3650 M2/ M3 - 46M6416/ 49Y5361

Quạt tản nhiệt Server IBM SYSTEM X3650 M2/ M3

P/N: 46M6416/ FRU: 49Y5361

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Heatsink fan for X206M / X206 - P/N: 39R9308 / 25R8874

IBM Heatsink fan for X206M / X206 - P/N: 39R9308 / 25R8874

IBM Heatsink fan for X206M / X206

P/N: 39R9308 / 25R8874

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Heatsink fan for IBM X3200 / X3200 M2 - P/N: 43W0401 / 46M6608 / 43W0400

IBM Heatsink fan for IBM X3200 / X3200 M2 - P/N: 43W0401 / 46M6608 / 43W0400

IBM Heatsink fan for IBM X3200 / X3200 M2

P/N: 43W0401 / 46M6608 / 43W0400

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM HEATSINK FOR XSERIES 336 - P/N: 39R9058

IBM HEATSINK FOR XSERIES 336 - P/N: 39R9058

IBM HEATSINK FOR XSERIES 336

P/N: 39R9058

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tray HDD HP SAS/SATA 3.5" for HP Proliant G8 - P/N: 651314-001

Tray HDD HP SAS/SATA 3.5

Tray HDD HP SAS/SATA 3.5" for HP Proliant G8

P/N: 651314-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tray HDD HP SAS/SATA 2.5" for HP Proliant G8 - P/N: 651687-001

Tray HDD HP SAS/SATA 2.5

Tray HDD HP SAS/SATA 2.5" for HP Proliant G8

P/N: 651687-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T320/ T420 PN# 0FWGY3/ 0K438Y

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T320/ T420 PN# 0FWGY3/ 0K438Y

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T320/ T420 PN# 0FWGY3/ 0K438Y

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R220/ R230 #0CMG7V/ 0PGDYY/ CMG7V/ PGDYY

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R220/ R230 #0CMG7V/ 0PGDYY/ CMG7V/ PGDYY

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R220/ R230 #0CMG7V/ 0PGDYY/ CMG7V/ PGDYY

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt máy chủ Dell PE R210/ R210 II Fan system - 0W50T1/ 0N229R/ 0T705N/ 0YT9RK/ 0PT4MM/ 0W7GXP

Quạt tản nhiệt máy chủ Dell PE R210/ R210 II Fan system - 0W50T1/ 0N229R/ 0T705N/ 0YT9RK/ 0PT4MM/ 0W7GXP

Quạt tản nhiệt máy chủ Dell PE R210/ R210 II Fan system - 0W50T1/ 0N229R/ 0T705N/ 0YT9RK/ 0PT4MM/ 0W7GXP

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch giao tiếp ổ cứng IBM HOT SWAP SAS / SATA BACKPLANE BOARD X3400 X3500 X3650 M2/M3 #43V7070

Bo mạch giao tiếp ổ cứng IBM HOT SWAP SAS / SATA BACKPLANE BOARD X3400 X3500 X3650 M2/M3 #43V7070

Bo mạch giao tiếp ổ cứng IBM HOT SWAP SAS / SATA BACKPLANE BOARD X3400 X3500 X3650 M2/M3

FRU: 43V7070

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Khay ổ cứng Fujitsu SAS/SATA 2,5" Hot Swap HDD Tray - A3C40101974

Khay ổ cứng Fujitsu SAS/SATA 2,5

Khay ổ cứng Fujitsu SAS/SATA 2,5" Hot Swap HDD Tray

P/N: A3C40101974

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Rear PN# 0D7986/ D7986

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Rear PN# 0D7986/ D7986

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Rear PN# 0D7986/ D7986

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T710 PN# 0R836J

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T710 PN# 0R836J

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T710 PN# 0R836J

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T610 PN# 0GY676

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T610 PN# 0GY676

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T610 PN# 0GY676

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell T5400 PN# 0NT747

Quạt tản nhiệt Fan Dell T5400 PN# 0NT747

Quạt tản nhiệt Fan Dell T5400 PN# 0NT747

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 6800 PN# 0J6170

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 6800 PN# 0J6170

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 6800 PN# 0J6170

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML370 G2/ G3 92mm SP# 224977-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML370 G2/ G3 92mm SP# 224977-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML370 G2/ G3 92mm SP# 224977-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 840 PN# 0RH467

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 840 PN# 0RH467

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 840 PN# 0RH467

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x236 (gắn ngoài) fru# 59P4234/ 59P4236/ 41Y7716/ 41Y7715

Quạt tản nhiệt Fan IBM x236 (gắn ngoài) fru# 59P4234/ 59P4236/ 41Y7716/ 41Y7715

Quạt tản nhiệt Fan IBM x236 (gắn ngoài) fru# 59P4234/ 59P4236/ 41Y7716/ 41Y7715

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235/ x255/ x360 fru# 09N9473/ 09N9474

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235/ x255/ x360 fru# 09N9473/ 09N9474

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235/ x255/ x360 fru# 09N9473/ 09N9474

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235 ( gắn ngoài) fru# 25P3430/ 21P9707

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235 ( gắn ngoài) fru# 25P3430/ 21P9707

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235 ( gắn ngoài) fru# 25P3430/ 21P9707

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235 fru# 09N7515/ 09N7499

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235 fru# 09N7515/ 09N7499

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235 fru# 09N7515/ 09N7499

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x232/ x240 fru# 21P9600

Quạt tản nhiệt Fan IBM x232/ x240 fru# 21P9600

Quạt tản nhiệt Fan IBM x232/ x240 fru# 21P9600

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x226 Front fru# 26K6081

Quạt tản nhiệt Fan IBM x226 Front fru# 26K6081

Quạt tản nhiệt Fan IBM x226 Front fru# 26K6081

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x225 Front fru# 25P4938/ 59P2381/ 59P2572

Quạt tản nhiệt Fan IBM x225 Front fru# 25P4938/ 59P2381/ 59P2572

Quạt tản nhiệt Fan IBM x225 Front fru# 25P4938/ 59P2381/ 59P2572

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL320e G8 Gen8 V2/ DL20 G9 Sp# 717914-001/ 725264-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL320e G8 Gen8 V2/ DL20 G9 Sp# 717914-001/ 725264-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL320e G8 Gen8 V2/ DL20 G9 Sp# 717914-001/ 725264-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL180 G6 SP# 519199-001/ 530748-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL180 G6 SP# 519199-001/ 530748-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL180 G6 SP# 519199-001/ 530748-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x345 fru# 06P6250/ 01R0587

Quạt tản nhiệt Fan IBM x345 fru# 06P6250/ 01R0587

Quạt tản nhiệt Fan IBM x345 fru# 06P6250/ 01R0587

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3400/ x3500 m1 fru# 39Y8488/ 39Y8489/ 41Y9027/ 41Y9028

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3400/ x3500 m1 fru# 39Y8488/ 39Y8489/ 41Y9027/ 41Y9028

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3400/ x3500 m1 fru# 39Y8488/ 39Y8489/ 41Y9027/ 41Y9028

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x336 fru# 23K4759/ 26K8143

Quạt tản nhiệt Fan IBM x336 fru# 23K4759/ 26K8143

Quạt tản nhiệt Fan IBM x336 fru# 23K4759/ 26K8143

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G6/ G7 SP# 532149-001/ 489848-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G6/ G7 SP# 532149-001/ 489848-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G6/ G7 SP# 532149-001/ 489848-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G5 Sp# 412212-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G5 Sp# 412212-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G5 Sp# 412212-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP 600 800 G1 G2 G3 pn# 804057-001

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP 600 800 G1 G2 G3 pn# 804057-001

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP 600 800 G1 G2 G3 pn# 804057-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 3/8 <<12345678>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ