Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Thiết bị mạng cisco WS-C3850-24T-L

Thiết bị mạng cisco WS-C3850-24T-L
Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

 

Giá: 58,483,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24P-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24P-L
Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 67,453,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24T-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24T-S
Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 73,162,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24U-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24U-L
Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 73,278,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24P-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24P-S
Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 82,132,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24PW-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24PW-S
Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 87,724,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24U-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24U-S
Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 89,472,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48T-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48T-L
Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 100,073,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24T-E

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24T-E
Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 115,218,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48P-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48P-L
Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 116,966,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24P-E

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24P-E

Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 124,189,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48F-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48F-L
Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 128,150,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48U-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48U-L
Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 128,732,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48T-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48T-S
Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 129,315,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24U-E

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24U-E
Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Services

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 133,975,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24P-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-24P-S
Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 146,207,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48U-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48U-S
Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 157,158,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48F-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48F-S
Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 157,391,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48PW-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48PW-S
Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE with 5 AP license IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 163,100,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48T-E

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48T-E

Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 213,544,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48P-E

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48P-E
Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 230,320,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48U-E

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48U-E
Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Services

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 239,873,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48F-E

Thiết bị mạng Cisco WS-C3850-48F-E
Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Services

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 241,621,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ