Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2800/ 2850 PN# 0TD634

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2800/ 2850 PN# 0TD634

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2800/ 2850 PN# 0TD634

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1900/ 2900 PN# 0KC038

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1900/ 2900 PN# 0KC038

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1900/ 2900 PN# 0KC038

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2950 PN# 0GF449

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2950 PN# 0GF449

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2950 PN# 0GF449

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1950 PN# 0JC867

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1950 PN# 0JC867

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1950 PN# 0JC867

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R310/ R410 PN# F645J/ 0D388M/ D388M

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R310/ R410 PN# F645J/ 0D388M/ D388M

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R310/ R410 PN# F645J/ 0D388M/ D388M

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R300 PN# 0CN728

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R300 PN# 0CN728

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R300 PN# 0CN728

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell Precision 470/ 670 PN# 0F3550

Tản nhiệt Heatsink Dell Precision 470/ 670 PN# 0F3550

Tản nhiệt Heatsink Dell Precision 470/ 670 PN# 0F3550

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 850/ 860/ R200 PN# 0J9145

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 850/ 860/ R200 PN# 0J9145

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 850/ 860/ R200 PN# 0J9145

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 840/ 1800/ 2600/ T300 PN# 0KJ582

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 840/ 1800/ 2600/ T300 PN# 0KJ582

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 840/ 1800/ 2600/ T300 PN# 0KJ582

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell 490/ T5400/ SC1430 PN# 0JD210

Tản nhiệt Heatsink Dell 490/ T5400/ SC1430 PN# 0JD210

Tản nhiệt Heatsink Dell 490/ T5400/ SC1430 PN# 0JD210

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL360 G10 Standard Fan Module - 875283-001 / 879656-001

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL360 G10 Standard Fan Module - 875283-001 / 879656-001

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL360 G10 Standard Fan Module

P/N: 875283-001 / 879656-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell 790 PN# 0DW014

Tản nhiệt Heatsink Dell 790 PN# 0DW014

Tản nhiệt Heatsink Dell 790 PN# 0DW014

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x226/ x236/ x346 fru# 26K4757/ 13N1625

Tản nhiệt Heatsink IBM x226/ x236/ x346 fru# 26K4757/ 13N1625

Tản nhiệt Heatsink IBM x226/ x236/ x346 fru# 26K4757/ 13N1625

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x225/ x235/ x345 fru# 25P6487/ 25P6309/ 90P4482

Tản nhiệt Heatsink IBM x225/ x235/ x345 fru# 25P6487/ 25P6309/ 90P4482

Tản nhiệt Heatsink IBM x225/ x235/ x345 fru# 25P6487/ 25P6309/ 90P4482

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x206m fru# 39R9308

Tản nhiệt Heatsink IBM x206m fru# 39R9308

Tản nhiệt Heatsink IBM x206m fru# 39R9308

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x206 fru# 13N2950/ 13N2951

Tản nhiệt Heatsink IBM x206 fru# 13N2950/ 13N2951

Tản nhiệt Heatsink IBM x206 fru# 13N2950/ 13N2951

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R720/ R720xd PN# 05JW7M

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R720/ R720xd PN# 05JW7M

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R720/ R720xd PN# 05JW7M

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R710/ R900 PN# 0TY129

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R710/ R900 PN# 0TY129

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R710/ R900 PN# 0TY129

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R610 PN# 0TR995

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R610 PN# 0TR995

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R610 PN# 0TR995

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R510 PN# 06DMRF/ 6DMRF

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R510 PN# 06DMRF/ 6DMRF

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R510 PN# 06DMRF/ 6DMRF

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 fru# 94Y7602/ 90Y5203

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 fru# 94Y7602/ 90Y5203

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 fru# 94Y7602/ 90Y5203

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m4 fru# 81Y7495

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m4 fru# 81Y7495

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m4 fru# 81Y7495

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m2 fru# 43W5004/ 43W5116

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m2 fru# 43W5004/ 43W5116

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m2 fru# 43W5004/ 43W5116

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 copper fru# 94Y7603/ 90Y5202

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 copper fru# 94Y7603/ 90Y5202

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 copper fru# 94Y7603/ 90Y5202 

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m3 pn# 49Y4605/ 46C6798

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m3 pn# 49Y4605/ 46C6798

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m3 pn# 49Y4605/ 46C6798

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x325 x326 fru# 25R5612/ 26K4292

Tản nhiệt Heatsink IBM x325 x326 fru# 25R5612/ 26K4292

Tản nhiệt Heatsink IBM x325 x326 fru# 25R5612/ 26K4292

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G6 SE326M1 sp# 490448-001/ 507247-001/ 594891-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G6 SE326M1 sp# 490448-001/ 507247-001/ 594891-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G6 SE326M1 sp# 490448-001/ 507247-001/ 594891-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML150/ ML330 G6 sp# 504117-001/ 519067-001/ 466501-001/ 509505-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML150/ ML330 G6 sp# 504117-001/ 519067-001/ 466501-001/ 509505-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML150/ ML330 G6 sp# 504117-001/ 519067-001/ 466501-001/ 509505-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML310e G8 Gen8 sp# 674817-001/ 686741-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML310e G8 Gen8 sp# 674817-001/ 686741-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML310e G8 Gen8 sp# 674817-001/ 686741-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL580 G5 sp# 454594-001/ 452457-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL580 G5 sp# 454594-001/ 452457-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL580 G5 sp# 454594-001/ 452457-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL370/ ML370 G6 sp# 507930-001/ 508996-001/ 538755-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL370/ ML370 G6 sp# 507930-001/ 508996-001/ 538755-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL370/ ML370 G6 sp# 507930-001/ 508996-001/ 538755-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML370 G5 sp# 409426-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML370 G5 sp# 409426-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML370 G5 sp# 409426-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G6 sp# 508876-001/ 499258-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G6 sp# 508876-001/ 499258-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G6 sp# 508876-001/ 499258-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G3 bus 400 sp# 301018-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G3 bus 400 sp# 301018-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G3 bus 400 sp# 301018-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G5 sp# 454363-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G5 sp# 454363-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G5 sp# 454363-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G5 G5p sp# 457881-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G5 G5p sp# 457881-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G5 G5p sp# 457881-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL120 DL320 ML310 G5 pn# 467904-001/ 480901-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL120 DL320 ML310 G5 pn# 467904-001/ 480901-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL120 DL320 ML310 G5 pn# 467904-001/ 480901-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m4 fru# 94Y7563/ 94Y7564

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m4 fru# 94Y7563/ 94Y7564

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m4 fru# 94Y7563/ 94Y7564

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G9 sp# 775403-001/ 734042-001/ 759516-001/ 7624445-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G9 sp# 775403-001/ 734042-001/ 759516-001/ 7624445-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G9 sp# 775403-001/ 734042-001/ 759516-001/ 7624445-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3530 m4 fru# 00D2567/ 00W2008

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3530 m4 fru# 00D2567/ 00W2008

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3530 m4 fru# 00D2567/ 00W2008

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL160/ DL320 G5 Sp# 446633-001/ 457873-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL160/ DL320 G5 Sp# 446633-001/ 457873-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL160/ DL320 G5 Sp# 446633-001/ 457873-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x306m/ x3250 m1/ x3250 m2 fru# 39M4322

Quạt tản nhiệt Fan IBM x306m/ x3250 m1/ x3250 m2 fru# 39M4322

Quạt tản nhiệt Fan IBM x306m/ x3250 m1/ x3250 m2 fru# 39M4322

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1950 PN# 0TC146/ 0MC545

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1950 PN# 0TC146/ 0MC545

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1950 PN# 0TC146/ 0MC545

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1900/ 2900 PN# 0C9857/ 0JC915

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1900/ 2900 PN# 0C9857/ 0JC915

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1900/ 2900 PN# 0C9857/ 0JC915

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Front PN# 0U4218

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Front PN# 0U4218

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Front PN# 0U4218

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R320/ R420/ R430 PN# 0HR6C0/ HR6C0/ 098N89/ 98N89/ 0G8KHX/ G8KHX

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R320/ R420/ R430 PN# 0HR6C0/ HR6C0/ 098N89/ 98N89/ 0G8KHX/ G8KHX

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R320/ R420/ R430 PN# 0HR6C0/ HR6C0/ 098N89/ 98N89/ 0G8KHX/ G8KHX

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R720/ R720xd PN# 0WG2CK/ 0WCRWR/ 03RKJC/ 0WPVP9

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R720/ R720xd PN# 0WG2CK/ 0WCRWR/ 03RKJC/ 0WPVP9

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R720/ R720xd PN# 0WG2CK/ 0WCRWR/ 03RKJC/ 0WPVP9

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R710 PN# 0GY093/ 090XRN

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R710 PN# 0GY093/ 090XRN

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R710 PN# 0GY093/ 090XRN

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 2/8 <<12345678>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ