Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Bộ nguồn HP 460W Power Supply DL360 DL380 G6 G7 - P/N: 503296-B21 / 511777-001 / 499250-001

Bộ nguồn HP 460W Power Supply DL360 DL380 G6 G7 - P/N: 503296-B21 / 511777-001 / 499250-001

Sử dụng cho:  HP proliant DL180 G6 , DL360 G6/G7 , DL370 G6 , DL380 G6/G7 , DL385 G6/G7 , DL1000 ; ML150 G6 , ML330 G6 , ML350 G6 , ML370 G6 , SL160z G6 , SL165z G6 , …..
Công suất:  460 Watt
Kiểu dạng thiết bị: hot plug

P/N: 503296-B21 / 511777-001 / 499250-001

 

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP 460W HE Hot Plug AC Power Supply Kit #511777-001/ 499249-001/ 499250-201/ HSTNS-PL14

Bộ nguồn HP 460W HE Hot Plug AC Power Supply Kit #511777-001/ 499249-001/ 499250-201/ HSTNS-PL14

Bộ nguồn HP 460W HE Hot Plug AC Power Supply Kit

P/N: 511777-001/ 499249-001/ 499250-201/ HSTNS-PL14

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP 750W Power Supply For HP Proliant DL180 G5/ ML150 G5 - P/N: 449840-002, 486613-001, 451366-B21 , 454353-001, 449838-001

Bộ nguồn HP 750W Power Supply For HP Proliant DL180 G5/ ML150 G5 - P/N: 449840-002, 486613-001, 451366-B21 , 454353-001, 449838-001

Bộ nguồn HP 750W Power Supply For HP Proliant DL180 G5/ ML150 G5

P/N: 449840-002, 486613-001, 451366-B21 , 454353-001, 449838-001

Giá: 1,980,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP 1000W Power Supply Hotswap for HP 350 G5/ 370 G5/ 380 G5 - PN: 379123-001 / 403781-001 / 399771-001 / 399771-B21

Bộ nguồn HP 1000W Power Supply Hotswap for HP 350 G5/ 370 G5/ 380 G5 - PN: 379123-001 / 403781-001 / 399771-001 / 399771-B21

Bộ nguồn HP 1000W Power Supply Hotswap for HP 350 G5/ 370 G5/ 380 G5

Product Name: Redundant Power Supply NEMA 110V ML350 ML370 DL380 G5
Product Type: Redundant Power Supply
Output Power: 1000 W
Input Voltage: 264V AC

PN: 379123-001 / 403781-001 / 399771-001 / 399771-B21

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP Proliant DL160 G8 500 Watt Power Supply - 671797-001/ 622381-101/ DPS-500AB-3 A

Bộ nguồn HP Proliant DL160 G8 500 Watt Power Supply - 671797-001/ 622381-101/ DPS-500AB-3 A

Bộ nguồn HP Proliant DL160 G8 500 Watt Power Supply

P/N: 671797-001/ 622381-101

Model: DPS-500AB-3 A

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 400W POWER SUPPLY FOR HP DL380 G3 / G2 - P/N: 313299-001 / 194989-001

HP - 400W POWER SUPPLY FOR HP DL380 G3 / G2 - P/N: 313299-001 / 194989-001

Sử dụng cho:   HP proliant DL380 G3 / G2
Công suất:  400 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  Hot swappable

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 575W POWER SUPPLY FOR HP DL380 G4; DL380 G4p - P/N: 321632-001 / 338022-001 / 406383-001 / 355892-B21

HP - 575W POWER SUPPLY FOR HP DL380 G4; DL380 G4p - P/N: 321632-001 / 338022-001 / 406383-001 / 355892-B21

PART NUMBER : 321632-001 / 338022-001 / 406383-001 / 355892-B21
MANUFACTURER : HP
WATTAGE : 575 WATT
TYPE : REDUNDANT
COMPATIBILITY: FOR PROLIANT DL380 DL385 G4

Giá: 2,446,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP- 460W POWER SUPPLY FOR HP DL360 G4; DL360 G4P - P/N: 361392-001 / 325718-001

HP- 460W POWER SUPPLY FOR HP DL360 G4; DL360 G4P - P/N: 361392-001 / 325718-001

Sử dụng cho:   HP proliant DL360 G4 / G4p
Công suất:  460 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  Hot swappable

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 700W POWER SUPPLY for HP DL360 G5 - P/N: 393527-001, 411076-001, 412211-001, 399542-B21

HP - 700W POWER SUPPLY for HP DL360 G5  - P/N: 393527-001, 411076-001, 412211-001, 399542-B21

Sử dụng cho:   HP Proliant  DL360 G5
Công suất:  700 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  hot plug

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP 700 WATT HOT-PLUG POWER SUPPLY FOR PROLIANT ML370 G4 # 344747-501 / 406867-501/ 367242-501 / DPS-700CB A

Bộ nguồn HP 700 WATT HOT-PLUG POWER SUPPLY FOR PROLIANT ML370 G4 # 344747-501 / 406867-501/ 367242-501 / DPS-700CB A

Bộ nguồn HP 700 WATT HOT-PLUG POWER SUPPLY FOR PROLIANT ML370 G4

P/N: # 344747-501 / 406867-501/ 367242-501 / DPS-700CB A

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP 900w Power Supply Hotswap for DL20/60/120/160/180 G9 # 830219-001/ 775593-201/ 775595-B21/ 775592-001

Bộ nguồn HP 900w Power Supply Hotswap for DL20/60/120/160/180 G9 # 830219-001/ 775593-201/ 775595-B21/ 775592-001

Bộ nguồn HP 900w Power Supply Hotswap for DL20/60/120/160/180 G9

Part# 830219-001/ 775593-201/ 775595-B21/ 775592-001

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 325W POWER SUPPLY FOR HP DL360 G3 - P/N: 305447-001; 280127-001

 HP - 325W POWER SUPPLY FOR HP DL360 G3 - P/N: 305447-001; 280127-001

Sử dụng cho:    HP proliant DL360 G3
Công suất:  325 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  Hot swappable

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 800 WATT REDUNDANT POWER SUPPLY FOR PROLIANT DL580 G2 - P/N: 192147-001 / 192201-001 / 278535-001 / 278535-B21

HP - 800 WATT REDUNDANT POWER SUPPLY FOR PROLIANT DL580 G2 - P/N: 192147-001 / 192201-001 / 278535-001 / 278535-B21

PART NUMBER : 192147-001 / 192201-001 / 278535-001 / 278535-B21
MANUFACTURER : HP
WATTAGE : 800 WATT
TYPE : REDUNDANT
COMPATIBILITY: FOR PROLIANT DL580 G2

Giá: 2,935,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP 500W Power Supply For HP Proliant DL360 G10 / DL380 G10 / ML350 G10 - P/N: 865398-001/ 865399-201/ 866729-001/ 865408-B21/ 723595-101/ 754377-001

Bộ nguồn HP 500W Power Supply For HP Proliant DL360 G10 / DL380 G10 / ML350 G10 - P/N: 865398-001/ 865399-201/ 866729-001/ 865408-B21/ 723595-101/ 754377-001

Bộ nguồn HP 500W Power Supply For HP Proliant DL360 G10 / DL380 G10 / ML350 G10

P/N: 865398-001/ 865399-201/ 866729-001/ 865408-B21/ 723595-101/ 754377-001

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP POWER SUPPLY 500W HOT PLUG FOR HP PROLIANT DL360 G9 / DL380 G9 / ML350 G9 - P/N: 720478-B21 723595-101 723594-001 754377-001

Bộ nguồn HP POWER SUPPLY 500W HOT PLUG FOR HP PROLIANT DL360 G9 / DL380 G9 / ML350 G9 - P/N: 720478-B21 723595-101 723594-001 754377-001

Bộ nguồn HP POWER SUPPLY 500W HOT PLUG FOR HP PROLIANT DL360 G9 / DL380 G9 / ML350 G9

P/N: 720478-B21 723595-101 723594-001 754377-001

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 1300 WATT Redundant Power Supply for Proliant DL585 G2 ,DL580 G3, G4, ML5, DL585 G6 - P/N: 337867-001 / 364360-001 / 337867-501 / 406421-001 / 348114-001 / 348114-B21

HP - 1300 WATT Redundant Power Supply for Proliant DL585 G2 ,DL580 G3, G4, ML5, DL585 G6 - P/N: 337867-001 / 364360-001 / 337867-501 / 406421-001 / 348114-001 / 348114-B21

Sử dụng cho:   HP Proliant  DL580 G3
Công suất:  900 - 1300 Watt (910 watts/120 volts, 1300 watts/240 volts)
Kiểu dạng thiết bị:  Hot swappable

 

Giá: 3,145,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 600W POWER SUPPLY FOR HP ML530/570 G2 - P/N: 231782-001 / 230822-001 / 236845-001 / 236845-011 / 236845-021 / 236845-031 / 236845-291

HP - 600W POWER SUPPLY FOR HP ML530/570 G2 - P/N: 231782-001 / 230822-001 /  236845-001 / 236845-011 / 236845-021 / 236845-031 / 236845-291

Sử dụng cho:   HP proliant ML530 G2
Công suất:  600 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  Hot swappable

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 700W POWER SUPPLY for HP ML370 G4 - P/N: 347883-001 / 406867-001 / 356544-001

HP - 700W POWER SUPPLY for HP ML370 G4 - P/N: 347883-001 / 406867-001 / 356544-001

Compatible part : 347883-001 356544-001 356544-011 356544-021 356544-031 356544-291 356544-B21 367242-001 360623-B21 406867-001
Sử dụng cho: HP proliant ML370 G4
Công suất: 700 Watt
Kiểu dạng thiết bị: Hot swappable

Giá: 3,308,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 500W POWER SUPPLY FOR HP ML350 G3 - P/N: 292237-001 / 264166-001

HP - 500W POWER SUPPLY FOR HP ML350 G3 - P/N: 292237-001 / 264166-001

Sử dụng cho:   HP proliant ML350 G3
Công suất:  500 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  Hot swappable

Giá: 3,308,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP Proliant 1200W Power supply hotswap - 437572-B21 441830-001 438202-001

Bộ nguồn HP Proliant 1200W Power supply hotswap  - 437572-B21  441830-001 438202-001

HP Proliant 1200W Power supply hotswap

P/N: 437572-B21 / 441830-001 / 438202-001

Sử dụng cho: HP proliantDL180 G5 , DL185 G5 , DL580 G5 , DL785 G5 , DL160 G6 Bladesystem C-class Infrastructure

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP 800W Power Supply For HP Proliant DL360 G10 / DL380 G10 / ML350 G10 - P/N: 865438-B21 / 866793-001 / 865436-101 / 865435-001 / DPS-800AB-35

Bộ nguồn HP 800W Power Supply For HP Proliant DL360 G10 / DL380 G10 / ML350 G10 - P/N: 865438-B21 / 866793-001 / 865436-101 / 865435-001 / DPS-800AB-35

Bộ nguồn HP 800W Power Supply For HP Proliant DL360 G10 / DL380 G10 / ML350 G10

P/N: 865438-B21 / 866793-001 / 865436-101 / 865435-001 / DPS-800AB-35

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP Proliant ML530 / ML370 G1 450W - 128286-001 144579-001 144596-001 157793-001 ESP108 DPS-450CB-1

Bộ nguồn HP Proliant ML530 / ML370 G1 450W  - 128286-001 144579-001 144596-001 157793-001 ESP108 DPS-450CB-1

Bộ nguồn HP Proliant ML530 / ML370 G1 450W Power Supply

P/N: 128286-001 144579-001 144596-001 157793-001 ESP108 DPS-450CB-1

Giá: 3,518,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP ML350 G4 725w Power Supply - 358352-001 365063-001 345875-001 406411-001 358352-B21 PS-3701-1

Bộ nguồn HP ML350 G4 725w Power Supply - 358352-001 365063-001 345875-001 406411-001 358352-B21 PS-3701-1

Bộ nguồn HP ML350 G4 725w Power Supply

P/N: 358352-001 365063-001 345875-001 406411-001 358352-B21 PS-3701-1

Sử dụng cho: HP Proliant ML350 G4/ ML350 G4P

Giá: 3,611,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP Proliant 8000 / 8500 / ML750 G2 / DL760 G2 1150w Power Supply - 122235-001 303964-001 401231-001 401231-291 401231-B31

Bộ nguồn HP Proliant 8000 / 8500 / ML750 G2 / DL760 G2 1150w  Power Supply - 122235-001 303964-001 401231-001 401231-291 401231-B31

Bộ nguồn HP Proliant 8000 / 8500 / ML750 G2 / DL760 G2 1150w  Power Supply

P/N: 122235-001 303964-001 401231-001 401231-291 401231-B31

Công suất: 500 watts/120 volts, 1150 watts/240 volts

Giá: 4,170,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP Proliant DL380 G6 G7 - 750W Power supply - P/N: 512327-B21 / 511778-001 / 506821-001 / 506822-001

Bộ nguồn HP Proliant DL380 G6 G7 - 750W Power supply - P/N:  512327-B21 / 511778-001 / 506821-001 / 506822-001

Sử dụng cho:  HP proliant DL180 G6 , DL360 G6/G7 , DL370 G6 , DL380 G6/G7 , DL385 G6/G7 , DL1000 ; ML150 G6 , ML330 G6 , ML350 G6 , ML370 G6 , SL160z G6 , SL165z G6 , …..
Công suất:  750 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  hot plug

P/N:  512327-B21 / 511778-001 / 506821-001 / 506822-001

 

Giá: 4,403,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP Proliant ML350 G2 350W Power Supply - 237046-001 249687-001 243406-001 PS-5351-1 ESP122

Bộ nguồn HP Proliant ML350 G2 350W Power Supply - 237046-001 249687-001 243406-001 PS-5351-1 ESP122

Bộ nguồn HP Proliant ML350 G2 350W Power Supply

P/N: 237046-001 249687-001 243406-001 PS-5351-1 ESP122

Giá: 4,729,900 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP ML310 G4 / ML310 G5 Hot plug 430W Power Supply - 432479-001 432055-001 431652-B21

Bộ nguồn HP ML310 G4 / ML310 G5 Hot plug 430W Power Supply - 432479-001 432055-001 431652-B21

Bộ nguồn HP ML310 G4 / ML310 G5 Hot plug 430W Power Supply

P/N: 432479-001 432055-001 431652-B21

Giá: 4,776,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP MSA2000 Power supply 595W - Model YM-2751B / 481320-001 / CP-1391R2

Bộ nguồn HP MSA2000 Power supply 595W - Model YM-2751B / 481320-001 / CP-1391R2

Bộ nguồn HP MSA2000 Power supply 595W - Model YM-2751B / 481320-001 / CP-1391R2 

Giá: 5,126,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ