Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

IBM X346 , X236 CASE FAN 26K4768 ; 25R5168 ; 40K6459 ; 40K6481

 IBM X346 , X236 CASE FAN 26K4768 ; 25R5168 ; 40K6459 ; 40K6481

IBM X346 , X236 CASE FAN Accessories

P/N: 26K4768 ; 25R5168 ; 40K6459 ;40K6481

Giá: 582,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM ACCESSORIES FANS SYSTEM X3650 X3655 - P/N: 41Y8729 / 39M6803 / 46C4014

IBM ACCESSORIES FANS SYSTEM X3650 X3655 - P/N: 41Y8729 / 39M6803 / 46C4014

Mô tả: IBM Xseries 3650 X3650 FAN # 41Y8729 39M6803  46C4014
Sử dụng cho: IBM Xseries 3650 x3560 , X3655
Kiểu dạng thiết bị: hot plug 60mm x 60mm

Giá: 582,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Server HP Proliant DL120 / HP Proliant DL160 G6/ G7 - 519711-001

Quạt tản nhiệt Server HP Proliant DL120 / HP Proliant DL160 G6/ G7 - 519711-001

Quạt tản nhiệt Server HP Proliant DL120 / HP Proliant DL160 G6/ G7

P/N: 519711-001 

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt FAN HP DL380 G6/ DL380 G7/ DL385 G5p - P/N: 496066-001 / 463172-001

Quạt tản nhiệt FAN HP DL380 G6/ DL380 G7/ DL385 G5p - P/N: 496066-001 / 463172-001

Quạt tản nhiệt FAN HP DL380 G6/ DL380 G7/ DL385 G5p

P/N: 496066-001 / 463172-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R410/ R610 PN# 0GY134/ 0G865J/ 0WW2YY/ 0KVVP3

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R410/ R610 PN# 0GY134/ 0G865J/ 0WW2YY/ 0KVVP3

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R410/ R610 PN# 0GY134/ 0G865J/ 0WW2YY/ 0KVVP3

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R310 PN# 0G435M/ G435M

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R310 PN# 0G435M/ G435M

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R310 PN# 0G435M/ G435M

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 2950 PN# 0YW880/ 0PR272

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 2950 PN# 0YW880/ 0PR272

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 2950 PN# 0YW880/ 0PR272

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 2850 PN# 0H2401

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 2850 PN# 0H2401

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 2850 PN# 0H2401

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL380 G5 Sp# 394035-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL380 G5 Sp# 394035-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL380 G5 Sp# 394035-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL380 G3/ G4 Sp# 279036-001/ 293048-B21

Quạt tản nhiệt Fan HP DL380 G3/ G4 Sp# 279036-001/ 293048-B21

Quạt tản nhiệt Fan HP DL380 G3/ G4 Sp# 279036-001/ 293048-B21

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m2 m3 fru# 43V6928/ 43V6929/ 46W2926

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m2 m3 fru# 43V6928/ 43V6929/ 46W2926

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m2 m3 fru# 43V6928/ 43V6929/ 46W2926

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m1 fru# 26K8082

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m1 fru# 26K8082

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m1 fru# 26K8082

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R510 PN# 0304KC/ 090C8M

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R510 PN# 0304KC/ 090C8M

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R510 PN# 0304KC/ 090C8M

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R520 PN# 01KVPX/ 1KVPX

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R520 PN# 01KVPX/ 1KVPX

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R520 PN# 01KVPX/ 1KVPX

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R530 PN# 0WFXP8/ 0MRX6C

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R530 PN# 0WFXP8/ 0MRX6C

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R530 PN# 0WFXP8/ 0MRX6C

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R710 PN# 0GY093/ 090XRN

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R710 PN# 0GY093/ 090XRN

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R710 PN# 0GY093/ 090XRN

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R720/ R720xd PN# 0WG2CK/ 0WCRWR/ 03RKJC/ 0WPVP9

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R720/ R720xd PN# 0WG2CK/ 0WCRWR/ 03RKJC/ 0WPVP9

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R720/ R720xd PN# 0WG2CK/ 0WCRWR/ 03RKJC/ 0WPVP9

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360P/ DL360E GEN8 FAN 732136-001 696154-001 654752-003 697183-003

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360P/ DL360E GEN8 FAN 732136-001 696154-001 654752-003 697183-003

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360P/ DL360E GEN8 FAN

P/N: 732136-001 696154-001 654752-003 697183-003 

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360 G9 - 775415-001/ 750688-001/ 792851-001

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360 G9 - 775415-001/ 750688-001/ 792851-001

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360 G9

P/N: 775415-001/ 750688-001/ 792851-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R330/ R430 PN# Y9NVK/ P0WW4/ 0Y9NVK/ 0P0WW4

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R330/ R430 PN# Y9NVK/ P0WW4/ 0Y9NVK/ 0P0WW4

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R330/ R430 PN# Y9NVK/ P0WW4/ 0Y9NVK/ 0P0WW4

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R620/ R630 PN# 0TGC4J/ TGC4J/ 02X0NG/ 0VGMHR/ 0F1YN7/ 2X0NG/ VGMHR

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R620/ R630 PN# 0TGC4J/ TGC4J/ 02X0NG/ 0VGMHR/ 0F1YN7/ 2X0NG/ VGMHR

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R620/ R630 PN# 0TGC4J/ TGC4J/ 02X0NG/ 0VGMHR/ 0F1YN7/ 2X0NG/ VGMHR

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt máy chủ IBM X3250 M4 - 81Y7454

Quạt tản nhiệt máy chủ IBM X3250 M4 - 81Y7454

Quạt tản nhiệt máy chủ IBM X3250 M4 - 81Y7454

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R320/ R420/ R430 PN# 0HR6C0/ HR6C0/ 098N89/ 98N89/ 0G8KHX/ G8KHX

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R320/ R420/ R430 PN# 0HR6C0/ HR6C0/ 098N89/ 98N89/ 0G8KHX/ G8KHX

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R320/ R420/ R430 PN# 0HR6C0/ HR6C0/ 098N89/ 98N89/ 0G8KHX/ G8KHX

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1900/ 2900 PN# 0C9857/ 0JC915

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1900/ 2900 PN# 0C9857/ 0JC915

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1900/ 2900 PN# 0C9857/ 0JC915

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Front PN# 0U4218

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Front PN# 0U4218

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Front PN# 0U4218

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1950 PN# 0TC146/ 0MC545

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1950 PN# 0TC146/ 0MC545

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1950 PN# 0TC146/ 0MC545

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL160/ DL320 G5 Sp# 446633-001/ 457873-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL160/ DL320 G5 Sp# 446633-001/ 457873-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL160/ DL320 G5 Sp# 446633-001/ 457873-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m4 fru# 94Y7563/ 94Y7564

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m4 fru# 94Y7563/ 94Y7564

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m4 fru# 94Y7563/ 94Y7564

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3530 m4 fru# 00D2567/ 00W2008

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3530 m4 fru# 00D2567/ 00W2008

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3530 m4 fru# 00D2567/ 00W2008

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x306m/ x3250 m1/ x3250 m2 fru# 39M4322

Quạt tản nhiệt Fan IBM x306m/ x3250 m1/ x3250 m2 fru# 39M4322

Quạt tản nhiệt Fan IBM x306m/ x3250 m1/ x3250 m2 fru# 39M4322

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt máy chủ Dell PE R210/ R210 II Fan system - 0W50T1/ 0N229R/ 0T705N/ 0YT9RK/ 0PT4MM/ 0W7GXP

Quạt tản nhiệt máy chủ Dell PE R210/ R210 II Fan system - 0W50T1/ 0N229R/ 0T705N/ 0YT9RK/ 0PT4MM/ 0W7GXP

Quạt tản nhiệt máy chủ Dell PE R210/ R210 II Fan system - 0W50T1/ 0N229R/ 0T705N/ 0YT9RK/ 0PT4MM/ 0W7GXP

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T320/ T420 PN# 0FWGY3/ 0K438Y

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T320/ T420 PN# 0FWGY3/ 0K438Y

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T320/ T420 PN# 0FWGY3/ 0K438Y

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R220/ R230 #0CMG7V/ 0PGDYY/ CMG7V/ PGDYY

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R220/ R230 #0CMG7V/ 0PGDYY/ CMG7V/ PGDYY

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE R220/ R230 #0CMG7V/ 0PGDYY/ CMG7V/ PGDYY

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt IBM Lenovo X3650 M5 V3 Hot Swap Fan - 00KC676/ 00MU053 / 00KA516

Quạt tản nhiệt IBM Lenovo X3650 M5 V3 Hot Swap Fan - 00KC676/ 00MU053 / 00KA516

Quạt tản nhiệt IBM Lenovo X3650 M5 Hot Swap Fan

P/N: 00KC676/ 00MU053 / 00KA516

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Server IBM SYSTEM X3650 M2/ M3 - 46M6416/ 49Y5361

Quạt tản nhiệt Server IBM SYSTEM X3650 M2/ M3 - 46M6416/ 49Y5361

Quạt tản nhiệt Server IBM SYSTEM X3650 M2/ M3

P/N: 46M6416/ FRU: 49Y5361

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell T5400 PN# 0NT747

Quạt tản nhiệt Fan Dell T5400 PN# 0NT747

Quạt tản nhiệt Fan Dell T5400 PN# 0NT747

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T610 PN# 0GY676

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T610 PN# 0GY676

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T610 PN# 0GY676

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T710 PN# 0R836J

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T710 PN# 0R836J

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE T710 PN# 0R836J

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Rear PN# 0D7986/ D7986

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Rear PN# 0D7986/ D7986

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 1800 Rear PN# 0D7986/ D7986

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 840 PN# 0RH467

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 840 PN# 0RH467

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 840 PN# 0RH467

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 6800 PN# 0J6170

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 6800 PN# 0J6170

Quạt tản nhiệt Fan Dell PE 6800 PN# 0J6170

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML370 G2/ G3 92mm SP# 224977-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML370 G2/ G3 92mm SP# 224977-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML370 G2/ G3 92mm SP# 224977-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G6/ G7 SP# 532149-001/ 489848-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G6/ G7 SP# 532149-001/ 489848-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G6/ G7 SP# 532149-001/ 489848-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G5 Sp# 412212-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G5 Sp# 412212-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G5 Sp# 412212-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL320e G8 Gen8 V2/ DL20 G9 Sp# 717914-001/ 725264-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL320e G8 Gen8 V2/ DL20 G9 Sp# 717914-001/ 725264-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL320e G8 Gen8 V2/ DL20 G9 Sp# 717914-001/ 725264-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL180 G6 SP# 519199-001/ 530748-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL180 G6 SP# 519199-001/ 530748-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL180 G6 SP# 519199-001/ 530748-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x345 fru# 06P6250/ 01R0587

Quạt tản nhiệt Fan IBM x345 fru# 06P6250/ 01R0587

Quạt tản nhiệt Fan IBM x345 fru# 06P6250/ 01R0587

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3400/ x3500 m1 fru# 39Y8488/ 39Y8489/ 41Y9027/ 41Y9028

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3400/ x3500 m1 fru# 39Y8488/ 39Y8489/ 41Y9027/ 41Y9028

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3400/ x3500 m1 fru# 39Y8488/ 39Y8489/ 41Y9027/ 41Y9028

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/4 <<1234>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ