Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24T-4G-L

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24T-4G-L

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks

Model: C1000-24T-4G-L  

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks - C1000-48T-4G-L.

Thiết bị chuyển mạch 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks - C1000-48T-4G-L.

Thiết bị chuyển mạch 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks

Model: C1000-48T-4G-L

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks - C1000-16P-2G-L

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks - C1000-16P-2G-L

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks  Model: C1000-16P-2G-L

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks - C1000-16FP-2G-L

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks - C1000-16FP-2G-L

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks  Modell: C1000-16FP-2G-L

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24P-4G-L

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24P-4G-L

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24P-4G-L  

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24FP-4G-L

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24FP-4G-L

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24FP-4G-L

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco SF95D-05 5 Ports 10/100M Switch - SF90D-05

Thiết bị mạng Cisco SF95D-05 5 Ports 10/100M Switch - SF90D-05

Thiết bị mạng Cisco SF95D-05 5 Ports 10/100M Switch

Model: SF90D-05

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 512,600 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95D-08 8 Ports 10/100M Switch - SF95D-08

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95D-08 8 Ports 10/100M Switch - SF95D-08

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95D-08 8 Ports 10/100M Switch

Model: SF95D-08

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 582,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95D-16 16 Ports 10/100M Switch - SF95D-16

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95D-16 16 Ports 10/100M Switch - SF95D-16

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95D-16 16 Ports 10/100M Switch

Model: SF95D-16

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 1,071,800 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco SG95D-08 8 Ports 10/100/1000Mbps Switch - SG95D-08

Thiết bị chuyển mạch Cisco SG95D-08 8 Ports 10/100/1000Mbps Switch - SG95D-08

Thiết bị chuyển mạch Cisco SG95D-08 8 Ports 10/100/1000Mbps Switch

Model: SG95D-08

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 1,071,800 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 5-port GE, Desktop, Ext PS - CBS110-5T-D-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 5-port GE, Desktop, Ext PS - CBS110-5T-D-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 5-port GE, Desktop, Ext PS

Model: CBS110-5T-D-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 1,071,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS - CBS110-8T-D-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS - CBS110-8T-D-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

Model: CBS110-8T-D-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 1,141,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95-24 24 Ports 10/100M Switch - SF95-24

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95-24 24 Ports 10/100M Switch - SF95-24

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95-24 24 Ports 10/100M Switch 

Model: SF95-24

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 1,747,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-ports Gigabit Smart Switch - SG250-08

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-ports Gigabit Smart Switch - SG250-08

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-ports Gigabit Smart Switch

Model: SG250-08 

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco SLM2008T 08-port 10/100/1000 Switch - SLM2008T (SG200-08)

Thiết bị mạng Switch Cisco SLM2008T 08-port 10/100/1000 Switch - SLM2008T (SG200-08)

Thiết bị mạng Switch Cisco SLM2008T 08-port 10/100/1000 Switch

Mode: SLM2008T (SG200-08)

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco SG95-16 16-Port Gigabit Switch - SG95-16

Thiết bị chuyển mạch Cisco SG95-16 16-Port Gigabit Switch - SG95-16

Thiết bị chuyển mạch Cisco SG95-16 16-Port Gigabit Switch

Model: SG95-16

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 2,865,900 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Partial PoE, Desktop, Ext PS - CBS110-8PP-D-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Partial PoE, Desktop, Ext PS - CBS110-8PP-D-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Partial PoE, Desktop, Ext PS 

Model: CBS110-8PP-D-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 16-port GE - CBS110-16T-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 16-port GE - CBS110-16T-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 16-port GE -

Model: CBS110-16T-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 3,005,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco SLM224GT 24-port 10/100 + 2-Port Gigabit Switch - SLM224GT (SF200-24)

Thiết bị mạng Switch Cisco SLM224GT 24-port 10/100 + 2-Port Gigabit Switch - SLM224GT (SF200-24)

Thiết bị mạng Switch Cisco SLM224GT 24-port 10/100 + 2-Port Gigabit Switch

Model: SLM224GT (SF200-24)

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 3,331,900 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port 10/100 Mbps + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch - SF220-24-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port 10/100 Mbps + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch - SF220-24-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port 10/100 Mbps + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch

Model: SF220-24-K9 

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 3,355,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco SRW208-K9 8-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks SRW208G-K9-NA (SF302-08)

Thiết bị mạng Cisco SRW208-K9 8-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks SRW208G-K9-NA (SF302-08)

Thiết bị mạng Cisco SRW208-K9 8-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks

Model: SRW208G-K9-NA (SF302-08)

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị mạng Cisco SLM2008PT 08-port 10/100/1000 PoE Switch - SLM2008PT (SG200-08P)

Thiết bị mạng Cisco SLM2008PT 08-port 10/100/1000 PoE Switch - SLM2008PT (SG200-08P)

Thiết bị mạng Cisco SLM2008PT 08-port 10/100/1000 PoE Switch

Model: SLM2008PT (SG200-08P)

Giá: 4,007,600 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco SG95-24 Compact 24-port Gigabit Switch + 2 Mini GBIC Ports 1U - SG95-24

Thiết bị chuyển mạch Cisco SG95-24 Compact 24-port Gigabit Switch + 2 Mini GBIC Ports 1U - SG95-24

Thiết bị chuyển mạch Cisco SG95-24 Compact 24-port Gigabit Switch + 2 Mini GBIC Ports 1U

Model: SG95-24

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 4,077,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco SRW224G4-K9 24-port 10/100 + 4-Port Gbit - SRW224G4-K9 (SF300-24)

Thiết bị mạng Switch Cisco SRW224G4-K9 24-port 10/100 + 4-Port Gbit - SRW224G4-K9 (SF300-24)

Thiết bị mạng Switch Cisco SRW224G4-K9 24-port 10/100 + 4-Port Gbit

Model: SRW224G4-K9 (SF300-24)

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 4,100,800 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco SRW2008-K9 08-port 10/100/1000 Gigabit Switch with WebView - SRW2008-K9 (SG300-10)

Thiết bị mạng Switch Cisco SRW2008-K9 08-port 10/100/1000 Gigabit Switch with WebView - SRW2008-K9 (SG300-10)

Thiết bị mạng Switch Cisco SRW2008-K9 08-port 10/100/1000 Gigabit Switch with WebView -

Model: SRW2008-K9 (SG300-10)

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 4,124,100 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS250 Smart 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS250-8T-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS250 Smart 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS250-8T-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS250 Smart 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo 

Model: CBS250-8T-E-2G-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 4,170,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-ports Gigabit Managed Switch - SG350-10-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-ports Gigabit Managed Switch - SG350-10-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-ports Gigabit Managed Switch

Model: SG350-10-K9 

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 4,310,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48 10/100 Mbps ports Management - SF220-48-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco  48 10/100 Mbps ports Management - SF220-48-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco  48 10/100 Mbps ports Management -

Model: SF220-48-K9 

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 4,333,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port 10/100 Mbps Managed Switch - SF350-24-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port 10/100 Mbps Managed Switch - SF350-24-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port 10/100 Mbps Managed Switch

Model: SF350-24-K9 

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 4,333,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Switch Cisco Linksys SG92-24

Switch Cisco Linksys SG92-24

24-Port GIGABIT ETHERNET SWITCH CISCO LINKSYS SG92-24

- 24 Port 10/100/1000 Mbps with MDI and MDI crossover (MDI-X); auto negotiated port.

- Performance: Switch capacity 48 Gbps, Forwarding capacity(base on 64-byte packets) 35.7 mpps

- Layer 2 Switching: HOL(Head of line) blocking prevention

- QoS: priority levels 4 hardware queues, scheduling priority queuing and weighted round-robin (WRR), class of service 802.1p priority based

Giá: 4,683,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port Gigabit + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch - SG220-26-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port Gigabit + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch - SG220-26-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port Gigabit + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch

Model: SG220-26-K9 

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 4,846,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 16-port GE, Partial PoE with 64W power budget - CBS110-16PP-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 16-port GE, Partial PoE with 64W power budget - CBS110-16PP-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 16-port GE, Partial PoE with 64W power budget

Model: CBS110-16PP-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 4,846,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco SF302-08PP-K9 8-port PoE 10/100 + 2-Port Gigabit Switch - SF302-08PP-K9

Thiết bị mạng Cisco SF302-08PP-K9 8-port PoE 10/100 + 2-Port Gigabit Switch - SF302-08PP-K9

Thiết bị mạng Cisco SF302-08PP-K9 8-port PoE 10/100 + 2-Port Gigabit Switch

Model: SF302-08PP-K9

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 5,079,400 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco SLM2016T 16-port 10/100/1000 + 2-Port Gigabit Switch - SLM2016T (SG200-18)

Thiết bị mạng Switch Cisco SLM2016T 16-port 10/100/1000 + 2-Port Gigabit Switch - SLM2016T (SG200-18)

Thiết bị mạng Switch Cisco SLM2016T 16-port 10/100/1000 + 2-Port Gigabit Switch

Model: SLM2016T (SG200-18)

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 5,079,400 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết chị chuyển mạch Cisco 18-port Gigabit Smart Switch - SG250-18-K9

Thiết chị chuyển mạch Cisco 18-port Gigabit Smart Switch - SG250-18-K9

Thiết chị chuyển mạch Cisco 18-port Gigabit Smart Switch

Model: SG250-18-K9 

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 5,219,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 16-port GE, 2x1G SFP - CBS250-16T-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 16-port GE, 2x1G SFP - CBS250-16T-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 16-port GE, 2x1G SFP

Model: CBS250-16T-2G-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 5,522,100 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-port PoE+ (support 60W PoE Port) 10/100Mbps with 62W power budget + 2-port Combo Mini-GBIT Managed Switch - SF352-08P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-port PoE+ (support 60W PoE Port) 10/100Mbps with 62W power budget + 2-port Combo Mini-GBIT Managed Switch - SF352-08P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-port PoE+ (support 60W PoE Port) 10/100Mbps with 62W power budget + 2-port Combo Mini-GBIT Managed Switch

Model: SF352-08P-K9

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 5,568,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco SLM248GT 48-port 10/100 + 2-Port Gigabit Switch - SLM248GT (SF200-48)

Thiết bị mạng Switch Cisco SLM248GT 48-port 10/100 + 2-Port Gigabit Switch - SLM248GT (SF200-48)

Thiết bị mạng Switch Cisco SLM248GT 48-port 10/100 + 2-Port Gigabit Switch

Model: SLM248GT (SF200-48)

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS250-8P-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS250-8P-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo

Model: CBS250-8P-E-2G-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 5,638,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco SLM2024T 24-port 10/100/1000 + 2-Port Gigabit Switch - SLM2024T (SG200-26)

Thiết bị mạng Cisco SLM2024T 24-port 10/100/1000 + 2-Port Gigabit Switch - SLM2024T (SG200-26)

Thiết bị mạng Cisco SLM2024T 24-port 10/100/1000 + 2-Port Gigabit Switch

Model: SLM2024T (SG200-26)

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 5,731,800 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS250-8FP-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS250-8FP-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo

Model: CBS250-8FP-E-2G-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 6,058,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 24-port GE, 4x1G SFP - CBS250-24T-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 24-port GE, 4x1G SFP - CBS250-24T-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 24-port GE, 4x1G SFP

Model: CBS250-24T-4G-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 6,151,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 26-port Gigabit Smart Switch - SG250-26-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 26-port Gigabit Smart Switch - SG250-26-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 26-port Gigabit Smart Switch

Model: SG250-26-K9 

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 6,337,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-port Gigabit PoE+ (support 60W PoE Port) with 62W power budget - SG350-10P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-port Gigabit PoE+ (support 60W PoE Port) with 62W power budget - SG350-10P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-port Gigabit PoE+ (support 60W PoE Port) with 62W power budget

Model: SG350-10P-K9 

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 6,384,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port 10/100 Mbps + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch - SF220-48-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port 10/100 Mbps + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch - SF220-48-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port 10/100 Mbps + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch

Model: SF220-48-K9 

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 6,500,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco SG300-10PP 10-port Gigabit Switch - SG300-10PP-K9

Thiết bị mạng Cisco SG300-10PP 10-port Gigabit Switch - SG300-10PP-K9

Thiết bị mạng Cisco SG300-10PP 10-port Gigabit Switch

Model: SG300-10PP-K9 

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 6,500,700 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS110 Unmanaged 24-port GE, Partial PoE, 2x1G SFP Shared - CBS110-24PP-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS110 Unmanaged 24-port GE, Partial PoE, 2x1G SFP Shared - CBS110-24PP-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS110 Unmanaged 24-port GE, Partial PoE, 2x1G SFP Shared

Model: CBS110-24PP-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 6,500,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS350-8P-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS350-8P-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo

Model: CBS350-8P-E-2G-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 6,663,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/3 <<123>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ