Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Ổ cứng HDD IBM 73gb 15k SAS 2.5" 3G G2HS fru# 43W7546/ 42C0274/ 43W7545

Ổ cứng HDD IBM 73gb 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 73gb 15k SAS 2.5" 3G G2HS fru# 43W7546/ 42C0274/ 43W7545

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 73gb 15k SAS 2.5" 3Gb/s HS fru# 43X0847/ 42C0261/ 43X0845

Ổ cứng HDD IBM 73gb 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 73gb 15k SAS 2.5" 3Gb/s HS fru# 43X0847/ 42C0261/ 43X0845

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 73gb 10k SAS 2.5" 3Gb/s fru# 26K5657/ 26K5262/ 26K5655

Ổ cứng HDD IBM 73gb 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 73gb 10k SAS 2.5" 3Gb/s fru# 26K5657/ 26K5262/ 26K5655

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 73GB 15k SAS 2.5" fru# 43X0839/ 42C0259/ 43X0837/ ST973451SS

Ổ cứng HDD IBM 73GB 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 73GB 15k SAS 2.5" fru# 43X0839/ 42C0259/ 43X0837/ ST973451SS

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 73GB 10k SAS 2.5" fru# 39R7366/ 40K1020/ 40K1052

Ổ cứng HDD IBM 73GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 73GB 10k SAS 2.5" fru# 39R7366/ 40K1020/ 40K1052

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 73gb 10k SAS 2.5" fru# 26K5779/ 26K5267/ 26K5777

Ổ cứng HDD IBM 73gb 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 73gb 10k SAS 2.5" fru# 26K5779/ 26K5267/ 26K5777

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 73GB 15K SAS 2.5" Hotswap - 42D0672

Ổ cứng IBM 73GB 15K SAS 2.5

Ổ cứng IBM 73GB 15K SAS 2.5" Hotswap

P/N: 42D0672

Giá: 1,980,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 146GB 10K SAS 2.5" SP Hotswap - 42X0824

Ổ cứng IBM 146GB 10K SAS 2.5

Ổ cứng IBM 146GB 10K SAS 2.5" SP Hotswap

P/N: 42X0824

Giá: 2,213,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146G SAS 2.5'' 10k DP HS - P/N: 40K1053 / 43X0824 / 42D0632

Ổ cứng HDD IBM 146G SAS 2.5'' 10k DP HS - P/N: 40K1053 / 43X0824 / 42D0632

HDD IBM 146G SAS 2.5'' 10k DP Hotswap 

P/N: 40K1053 / 43X0824 / 42D0632

Giá: 2,213,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k SAS 2.5" 6G G2HS fru# 42D0643/ 42D0646/ 42D0642/ ST9146803SS

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k SAS 2.5" 6G G2HS fru# 42D0643/ 42D0646/ 42D0642/ ST9146803SS

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k SAS 2.5" for Pseries fru# 42R8392/ 44v6830

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k SAS 2.5" for Pseries fru# 42R8392/ 44v6830 

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k SAS 2.5" for Pseries fru# 42R8392/ 44V6837

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k SAS 2.5" for Pseries fru# 42R8392/ 44V6837 

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k SAS 2.5" G2HS fru# 42D0633/ 42D0636/ 42D0632

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k SAS 2.5" G2HS fru# 42D0633/ 42D0636/ 42D0632

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k 2.5" fru# 43X0825/ 42C0248/ 43X0824

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k 2.5

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k 2.5" fru# 43X0825/ 42C0248/ 43X0824

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 250GB 7.2K SATA 2.5" 6G fru# 81Y9723/ 81Y3850/ 81Y9722

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 250GB 7.2K SATA 2.5

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 250GB 7.2K SATA 2.5" 6G fru# 81Y9723/ 81Y3850/ 81Y9722

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 146GB 15K 2.5 SAS Slim-HS HDD - P/N: 42D0677 / 42D0678

Ổ cứng IBM 146GB 15K 2.5 SAS Slim-HS HDD - P/N: 42D0677 / 42D0678

IBM 146GB 15K 2.5 SAS Slim-HS HDD

P/N: 42D0677 / 42D0678

Giá: 2,679,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300G SAS 2.5'' 10k - P/N: 42D0637 / 90Y8877

Ổ cứng HDD IBM 300G SAS 2.5'' 10k - P/N: 42D0637 / 90Y8877

HDD IBM 300G SAS 2.5'' 10k

P/N: 42D0637 / 90Y8877

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5in G3HS HDD # 00AJ096

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5in G3HS HDD # 00AJ096

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5in G3HS HDD

PN# 00AJ096

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146GB 15k SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 90Y8927/ 90Y8930/ 90Y8926

Ổ cứng HDD IBM 146GB 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 146GB 15k SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 90Y8927/ 90Y8930/ 90Y8926

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10K SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 42D0648/ 42D0651/ 42D0647

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10K SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10K SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 42D0648/ 42D0651/ 42D0647

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300gb 10k SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 90Y8914/ 90Y8913/ 90Y8917/ ST300MM0026

Ổ cứng HDD IBM 300gb 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 300gb 10k SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 90Y8914/ 90Y8913/ 90Y8917/ ST300MM0026

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300gb 10k SAS 2.5" 6G G2HS fru# 44W2265/ 44W2264/ 44W2268/ ST9300503SS

Ổ cứng HDD IBM 300gb 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 300gb 10k SAS 2.5" 6G G2HS fru# 44W2265/ 44W2264/ 44W2268/ ST9300503SS

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 90Y8878/ 90Y8881/ 90Y8877

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 90Y8878/ 90Y8881/ 90Y8877

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 42D0638/ 42D0641/ 42D0637

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 42D0638/ 42D0641/ 42D0637

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146gb 15k SAS 2.5" for Pseries fru# 00E6169/ 74Y6487

Ổ cứng HDD IBM 146gb 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 146gb 15k SAS 2.5" for Pseries fru# 00E6169/ 74Y6487 

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146gb 15k SAS 2.5" for Pseries fru# 44V6845/ 44V6843

Ổ cứng HDD IBM 146gb 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 146gb 15k SAS 2.5" for Pseries fru# 44V6845/ 44V6843 

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146gb 15k SAS 2.5" G2HS fru# 42D0678/ 42D0681/ 42D0677

Ổ cứng HDD IBM 146gb 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 146gb 15k SAS 2.5" G2HS fru# 42D0678/ 42D0681/ 42D0677

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 300Gb 10K SAS 2.5" 6G FRU# 00AJ097/ 00AJ100/ 00AJ096/ 00MP670/ AL13SEB300/ HDEBC03LPA51

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 300Gb 10K SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 300Gb 10K SAS 2.5" 6G FRU# 00AJ097/ 00AJ100/ 00AJ096/ 00MP670/ AL13SEB300/ HDEBC03LPA51

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146gb 15k SAS 2.5" for Storage fru# 49Y1845/ 49Y1844/ 49Y1841

Ổ cứng HDD IBM 146gb 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 146gb 15k SAS 2.5" for Storage fru# 49Y1845/ 49Y1844/ 49Y1841

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k SAS 2.5" for Pseries fru# 42D0422/ 42C0251/ 42D0421

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 146gb 10k SAS 2.5" for Pseries fru# 42D0422/ 42C0251/ 42D0421

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM/ LENOVO 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5in G3HS HDD #00AJ137 / 00AJ140 / 00AJ136

Ổ cứng IBM/ LENOVO 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5in G3HS HDD #00AJ137 / 00AJ140 / 00AJ136

Ổ cứng IBM/ LENOVO 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5in G3HS HDD

IBM Part#: 00AJ137 / 00AJ140 / 00AJ136

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Lenovo 300Gb 10K SAS 2.5" 12Gbps G3HS fru# 00WG686/ 00WG689/ 00WG685

Ổ cứng HDD Lenovo 300Gb 10K SAS 2.5

Ổ cứng HDD Lenovo 300Gb 10K SAS 2.5" 12Gbps G3HS fru# 00WG686/ 00WG689/ 00WG685

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM Storage 600GB SAS 2.5" 6Gbps 15k RPM Enterprise HS # 98Y6017

Ổ cứng IBM Storage 600GB SAS 2.5

Ổ cứng IBM Storage 600GB SAS 2.5" 6Gbps 15k RPM Enterprise HS

Part #: 98Y6017

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 500gb 7.2k SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 00NA587/ 00NA592/ 90Y8953

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 500gb 7.2k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 500gb 7.2k SAS 2.5" 6Gbps G2HS

fru# 00NA587/ 00NA592/ 90Y8953

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5in G3HS HDD - 00AJ121

Ổ cứng IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5in G3HS HDD - 00AJ121

Ổ cứng IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5in G3HS HDD

P/N: 00AJ121

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 500GB 2.5in SFF Slim-HS 7.2K NL SAS HDD - P/N: 42D0707 / 90Y8953/ 90Y8954/ 90Y8957

Ổ cứng IBM 500GB 2.5in SFF Slim-HS 7.2K NL SAS HDD  - P/N: 42D0707 / 90Y8953/ 90Y8954/ 90Y8957

Ổ cứng IBM 500GB 2.5in SFF Slim-HS 7.2K NL SAS HDD 

P/N: 42D0707 / 90Y8953/ 90Y8954/ 90Y8957

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 500GB 2.5in SFF Slim-HS 7.2K NL SATA HDD - P/N: 81Y9726 / 42D0753/ 81Y9727/ 81Y3857/ 42D0756/ 42D0752

Ổ cứng IBM 500GB 2.5in SFF Slim-HS 7.2K NL SATA HDD - P/N: 81Y9726 / 42D0753/ 81Y9727/ 81Y3857/ 42D0756/ 42D0752

Ổ cứng IBM 500GB 2.5in SFF Slim-HS 7.2K NL SATA HDD

P/N: 81Y9726 / 42D0753/ 81Y9727/ 81Y3857/ 42D0756/ 42D0752

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 500gb 7.2k SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 42D0707/ 42D0708/ 42D0711/ ST9500430SS

Ổ cứng HDD IBM 500gb 7.2k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 500gb 7.2k SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 42D0707/ 42D0708/ 42D0711/ ST9500430SS

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300gb 10k SAS 2.5" for Pseries fru# 44V6833/ 44V6838/ ST9300603SS

Ổ cứng HDD IBM 300gb 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 300gb 10k SAS 2.5" for Pseries fru# 44V6833/ 44V6838/ ST9300603SS 

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 2.5" for BladeCenter fru# 42D0628/ 42D0630/ 42D0627

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 2.5" for BladeCenter fru# 42D0628/ 42D0630/ 42D0627 

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 300gb 10K SAS 2.5" 6Gbps for V7000 Fru# 85Y5862

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 300gb 10K SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 300gb 10K SAS 2.5" 6Gbps for V7000 Fru# 85Y5862 

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146gb 15k SAS 2.5" 6Gbps for V7000 fru# 85Y6088/ 49Y7442/ 49Y7432/ 41Y8482

Ổ cứng HDD IBM 146gb 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 146gb 15k SAS 2.5" 6Gbps for V7000 fru# 85Y6088/ 49Y7442/ 49Y7432/ 41Y8482 

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 500GB 7.2k SATA 2.5" opt# 42D0742/ 42D0743/ 42D0746/ ST9500530NS

Ổ cứng HDD IBM 500GB 7.2k SATA 2.5

Ổ cứng HDD IBM 500GB 7.2k SATA 2.5" opt# 42D0742/ 42D0743/ 42D0746/ ST9500530NS

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD #00WG690/ 00WG691/ 00WG694

Ổ cứng IBM 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5

Ổ cứng IBM 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD

P/N: 00WG690/ 00WG691/ 00WG694

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 600G SAS 2.5'' 10k - P/N: 49Y2003 / 90Y8872

Ổ cứng HDD IBM 600G SAS 2.5'' 10k - P/N: 49Y2003 / 90Y8872

HDD IBM 600G SAS 2.5'' 10k

P/N: 49Y2003 / 90Y8872

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 600GB 10K SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 90Y8909/ 90Y8912/ 90Y8908

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 600GB 10K SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 600GB 10K SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 90Y8909/ 90Y8912/ 90Y8908

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 600GB 10K SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 49Y2004/ 49Y2007/ 49Y2003/ ST9600204SS

Ổ cứng HDD IBM 600GB 10K SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 600GB 10K SAS 2.5" 6Gbps G2HS fru# 49Y2004/ 49Y2007/ 49Y2003/ ST9600204SS

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 2.5" forV3500/ 3700 fru# 00Y2429/ 00Y5719/ 00Y2501

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 2.5" forV3500/ 3700 fru#  00Y2429/ 00Y5719/ 00Y2501

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/3 <<123>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ