Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Quạt tản nhiệt FAN HP DL380 G6/ DL380 G7/ DL385 G5p - P/N: 496066-001 / 463172-001

Quạt tản nhiệt FAN HP DL380 G6/ DL380 G7/ DL385 G5p - P/N: 496066-001 / 463172-001

Quạt tản nhiệt FAN HP DL380 G6/ DL380 G7/ DL385 G5p

P/N: 496066-001 / 463172-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Server HP Proliant DL120 / HP Proliant DL160 G6/ G7 - 519711-001

Quạt tản nhiệt Server HP Proliant DL120 / HP Proliant DL160 G6/ G7 - 519711-001

Quạt tản nhiệt Server HP Proliant DL120 / HP Proliant DL160 G6/ G7

P/N: 519711-001 

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL380 G5 Sp# 394035-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL380 G5 Sp# 394035-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL380 G5 Sp# 394035-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL380 G3/ G4 Sp# 279036-001/ 293048-B21

Quạt tản nhiệt Fan HP DL380 G3/ G4 Sp# 279036-001/ 293048-B21

Quạt tản nhiệt Fan HP DL380 G3/ G4 Sp# 279036-001/ 293048-B21

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360 G9 - 775415-001/ 750688-001/ 792851-001

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360 G9 - 775415-001/ 750688-001/ 792851-001

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360 G9

P/N: 775415-001/ 750688-001/ 792851-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360P/ DL360E GEN8 FAN 732136-001 696154-001 654752-003 697183-003

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360P/ DL360E GEN8 FAN 732136-001 696154-001 654752-003 697183-003

Quạt tản nhiệt HP PROLIANT DL360P/ DL360E GEN8 FAN

P/N: 732136-001 696154-001 654752-003 697183-003 

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL160/ DL320 G5 Sp# 446633-001/ 457873-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL160/ DL320 G5 Sp# 446633-001/ 457873-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL160/ DL320 G5 Sp# 446633-001/ 457873-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL360 G10 Standard Fan Module - 875283-001 / 879656-001

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL360 G10 Standard Fan Module - 875283-001 / 879656-001

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL360 G10 Standard Fan Module

P/N: 875283-001 / 879656-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML370 G2/ G3 92mm SP# 224977-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML370 G2/ G3 92mm SP# 224977-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML370 G2/ G3 92mm SP# 224977-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G6/ G7 SP# 532149-001/ 489848-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G6/ G7 SP# 532149-001/ 489848-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G6/ G7 SP# 532149-001/ 489848-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G5 Sp# 412212-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G5 Sp# 412212-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G5 Sp# 412212-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL320e G8 Gen8 V2/ DL20 G9 Sp# 717914-001/ 725264-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL320e G8 Gen8 V2/ DL20 G9 Sp# 717914-001/ 725264-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL320e G8 Gen8 V2/ DL20 G9 Sp# 717914-001/ 725264-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL180 G6 SP# 519199-001/ 530748-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL180 G6 SP# 519199-001/ 530748-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL180 G6 SP# 519199-001/ 530748-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL320E G8 Fan - P/N: 675449-001/ 675449-002

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL320E G8 Fan - P/N: 675449-001/ 675449-002

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL320E G8 Fan

P/N: 675449-001/ 675449-002

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Máy chủ HP ML350P G8 Fan #667254-001/ 661332-002

Quạt tản nhiệt Máy chủ HP ML350P G8 Fan #667254-001/ 661332-002

Quạt tản nhiệt Máy chủ HP ML350P G8 Fan

P/N: 667254-001/ 661332-002

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Server FAN HP Proliant DL80 G9 - 778102-001/ 790536-001

Quạt tản nhiệt Server FAN HP Proliant DL80 G9 - 778102-001/ 790536-001

Quạt tản nhiệt Server FAN HP Proliant DL80 G9

P/N: 778102-001/ 790536-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt server HP DL160 Gen8 Non Hot Plug Fan - 732660-001/ 663120-002/ 703677-002/ 677059-001

Quạt tản nhiệt server HP DL160 Gen8 Non Hot Plug Fan - 732660-001/ 663120-002/ 703677-002/ 677059-001

Quạt tản nhiệt server HP DL160 Gen8 Non Hot Plug Fan

P/N: 732660-001/ 663120-002/ 703677-002/ 677059-001 

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt HP DL380 G9 / DL380p G9 / DL388 G9 Cooling Fan - P/N: 747597-001 / 777285-001

Quạt tản nhiệt HP DL380 G9 / DL380p G9 / DL388 G9 Cooling Fan - P/N: 747597-001 / 777285-001

Quạt tản nhiệt HP DL380 G9 / DL380p G9 / DL388 G9 Cooling Fan

P/N: 747597-001 / 777285-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL380 G8 / DL380 G8p Fan Module - P/N: 662520-001 / 654577-003

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL380 G8 / DL380 G8p Fan Module - P/N: 662520-001 / 654577-003

Quạt tản nhiệt HP Proliant DL380 G8 / DL380 G8p Fan Module

P/N: 662520-001 / 654577-003

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL380 G10 Gen10 sp# 875075-001/ 870930-001/ 867118-001/ 873801-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL380 G10 Gen10 sp# 875075-001/ 870930-001/ 867118-001/ 873801-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL380 G10 Gen10 sp# 875075-001/ 870930-001/ 867118-001/ 873801-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP xw8200/ xw9300 Sp# 356106-001

Quạt tản nhiệt Fan HP xw8200/ xw9300 Sp# 356106-001

Quạt tản nhiệt Fan HP xw8200/ xw9300 Sp# 356106-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML150 ML330 G6 Rear Sp# 513929-001/ 519738-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML150 ML330 G6 Rear Sp# 513929-001/ 519738-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML150 ML330 G6 Rear Sp# 513929-001/ 519738-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML310 G4 Sp# 398406-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML310 G4 Sp# 398406-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML310 G4 Sp# 398406-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML310e G8 Gen8 V1 V2/ ML10 v2 Rear 674815-001/ 686748-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML310e G8 Gen8 V1 V2/ ML10 v2 Rear 674815-001/ 686748-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML310e G8 Gen8 V1 V2/ ML10 v2 Rear 674815-001/ 686748-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML310e G8 Gen8 V1 V2 Front SP# 686749-001/ 674816-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML310e G8 Gen8 V1 V2 Front SP# 686749-001/ 674816-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML310e G8 Gen8 V1 V2 Front SP# 686749-001/ 674816-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML330 G3 Sp# 324711-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML330 G3 Sp# 324711-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML330 G3 Sp# 324711-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G3 Rear Sp# 301017-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G3 Rear Sp# 301017-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G3 Rear Sp# 301017-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G3 Front Sp# 289562-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G3 Front Sp# 289562-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G3 Front Sp# 289562-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G4 G4p Sp# 367637-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G4 G4p Sp# 367637-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G4 G4p Sp# 367637-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G4p Sp# 372213-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G4p Sp# 372213-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G4p Sp# 372213-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G5 Sp# 413978-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G5 Sp# 413978-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G5 Sp# 413978-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G6/ G7 Sp# 511774-001/ 508110-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G6/ G7 Sp# 511774-001/ 508110-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350 G6/ G7 Sp# 511774-001/ 508110-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML370 G2/ G3/ G4 Sp# 224978-001

 Quạt tản nhiệt Fan HP ML370 G2/ G3/ G4 Sp# 224978-001

 Quạt tản nhiệt Fan HP ML370 G2/ G3/ G4 Sp# 224978-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML530/ ML570 G1 G2 Sp# 161657-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML530/ ML570 G1 G2 Sp# 161657-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML530/ ML570 G1 G2 Sp# 161657-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML110 G6 Rear Sp# 576930-001/ 572335-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML110 G6 Rear Sp# 576930-001/ 572335-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML110 G6 Rear Sp# 576930-001/ 572335-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML110 G5 Sp# 445068-001/ 451780-001/ 457887-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML110 G5 Sp# 445068-001/ 451780-001/ 457887-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML110 G5 Sp# 445068-001/ 451780-001/ 457887-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML110 G4 ML115 G5 Sp# 391976-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML110 G4 ML115 G5 Sp# 391976-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML110 G4 ML115 G5 Sp# 391976-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G4 Sp# 361399-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G4 Sp# 361399-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G4 Sp# 361399-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G3 G4 Sp# 307525-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G3 G4 Sp# 307525-001

Quạt tản nhiệt Fan HP DL360 G3 G4 Sp# 307525-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML110 G7 Front Sp# 644758-001/ 631569-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML110 G7 Front Sp# 644758-001/ 631569-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML110 G7 Front Sp# 644758-001/ 631569-001

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML150 G5 ML310 G5 Rear Sp# 451780-001/ 459188-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML150 G5 ML310 G5 Rear Sp# 451780-001/ 459188-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML150 G5 ML310 G5 Rear Sp# 451780-001/ 459188-001

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML150 G5 fan for HDD Sp# 450418-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML150 G5 fan for HDD Sp# 450418-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML150 G5 fan for HDD Sp# 450418-001

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML150 G5 Front SP# 458285-001/ 461773-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML150 G5 Front SP# 458285-001/ 461773-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML150 G5 Front SP# 458285-001/ 461773-001

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML150/ ML330 G6 Front Sp# 487108-001/ 519737-001/ 487109-001/ 519740-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML150/ ML330 G6 Front Sp# 487108-001/  519737-001/ 487109-001/ 519740-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML150/ ML330 G6 Front Sp# 487108-001/  519737-001/ 487109-001/ 519740-001

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML570 G3/ DL580 G3/ DL580 G4 Sp# 364517-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML570 G3/ DL580 G3/ DL580 G4 Sp# 364517-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML570 G3/ DL580 G3/ DL580 G4 Sp# 364517-001

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350/ ML370 G5 Sp# 384884-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350/ ML370 G5 Sp# 384884-001

Quạt tản nhiệt Fan HP ML350/ ML370 G5 Sp# 384884-001

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt HP DL60/ DL120 Gen9 Fan #768753-001/ 779103-001/ 790514-001/ 778567-001

Quạt tản nhiệt HP DL60/ DL120 Gen9 Fan #768753-001/ 779103-001/ 790514-001/ 778567-001

Quạt tản nhiệt HP DL60/ DL120 Gen9 Fan

P/N: #768753-001/ 779103-001/ 790514-001/ 778567-001

 

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt HPE Fan Module REAN for ML10 Gen9 # 835476-001/ 842937-001/ AFB0912VH-AY8

Quạt tản nhiệt HPE Fan Module REAN for ML10 Gen9 # 835476-001/ 842937-001/ AFB0912VH-AY8

Quạt tản nhiệt HPE Fan Module REAN for ML10 Gen9

P/N: 835476-001/ 842937-001/ AFB0912VH-AY8

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/2 <<12>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ