Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Tản nhiệt Heatsink HP DL320 G3 G4 sp# 378622-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL320 G3 G4 sp# 378622-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL320 G3 G4 sp# 378622-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G6/ G7 pn# 462628-001/ 507672-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G6/ G7 pn# 462628-001/ 507672-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G6/ G7 pn# 462628-001/ 507672-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink CPU HP DL380/ ML370 G4 3.4Ghz 800mhz 2MB socket 604 sp# 379429-001

Tản nhiệt Heatsink CPU HP DL380/ ML370 G4 3.4Ghz 800mhz 2MB socket 604 sp# 379429-001

Tản nhiệt Heatsink CPU HP DL380/ ML370 G4 3.4Ghz 800mhz 2MB socket 604 sp# 379429-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 ML370 ML350 G3 sp# 347406-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 ML370 ML350 G3 sp# 347406-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 ML370 ML350 G3 sp# 347406-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G6 G7 sp# 496064-001/ 469886-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G6 G7 sp# 496064-001/ 469886-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G6 G7 sp# 496064-001/ 469886-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G5 sp# 391137-001/ 448035-001/ 446384-101/ 408790-002

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G5 sp# 391137-001/ 448035-001/ 446384-101/ 408790-002

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G5 sp# 391137-001/ 448035-001/ 446384-101/ 408790-002

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G4 sp# 344498-001/ 399113-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G4 sp# 344498-001/ 399113-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G4 sp# 344498-001/ 399113-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G5 sp# 412210-001/ 410749-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G5 sp# 412210-001/ 410749-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G5 sp# 412210-001/ 410749-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL320 G5 sp# 431052-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL320 G5 sp# 431052-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL320 G5 sp# 431052-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL185 G5/ DL185 G6 sp# 457264-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL185 G5/ DL185 G6 sp# 457264-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL185 G5/ DL185 G6 sp# 457264-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G6/ DL320 G6/ SE316M1/ SL160S G6 sp# 512574-001/ 482601-002/ 490425-001 511803-001/ 594890-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G6/ DL320 G6/ SE316M1/ SL160S G6 sp# 512574-001/ 482601-002/ 490425-001 511803-001/ 594890-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G6/ DL320 G6/ SE316M1/ SL160S G6 sp# 512574-001/ 482601-002/ 490425-001 511803-001/ 594890-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL120 DL320 ML310 G5 pn# 467904-001/ 480901-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL120 DL320 ML310 G5 pn# 467904-001/ 480901-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL120 DL320 ML310 G5 pn# 467904-001/ 480901-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G5 G5p sp# 457881-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G5 G5p sp# 457881-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G5 G5p sp# 457881-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G5 sp# 454363-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G5 sp# 454363-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G5 sp# 454363-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G9 sp# 775403-001/ 734042-001/ 759516-001/ 7624445-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G9 sp# 775403-001/ 734042-001/ 759516-001/ 7624445-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G9 sp# 775403-001/ 734042-001/ 759516-001/ 7624445-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G6 sp# 508876-001/ 499258-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G6 sp# 508876-001/ 499258-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G6 sp# 508876-001/ 499258-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML370 G5 sp# 409426-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML370 G5 sp# 409426-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML370 G5 sp# 409426-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL370/ ML370 G6 sp# 507930-001/ 508996-001/ 538755-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL370/ ML370 G6 sp# 507930-001/ 508996-001/ 538755-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL370/ ML370 G6 sp# 507930-001/ 508996-001/ 538755-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G3 bus 400 sp# 301018-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G3 bus 400 sp# 301018-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G3 bus 400 sp# 301018-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML310e G8 Gen8 sp# 674817-001/ 686741-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML310e G8 Gen8 sp# 674817-001/ 686741-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML310e G8 Gen8 sp# 674817-001/ 686741-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML150/ ML330 G6 sp# 504117-001/ 519067-001/ 466501-001/ 509505-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML150/ ML330 G6 sp# 504117-001/ 519067-001/ 466501-001/ 509505-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML150/ ML330 G6 sp# 504117-001/ 519067-001/ 466501-001/ 509505-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL580 G5 sp# 454594-001/ 452457-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL580 G5 sp# 454594-001/ 452457-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL580 G5 sp# 454594-001/ 452457-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G6 SE326M1 sp# 490448-001/ 507247-001/ 594891-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G6 SE326M1 sp# 490448-001/ 507247-001/ 594891-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G6 SE326M1 sp# 490448-001/ 507247-001/ 594891-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G4 G4p sp# 366166-001/ 366866-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G4 G4p sp# 366166-001/ 366866-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G4 G4p sp# 366166-001/ 366866-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP 600 800 G1 G2 G3 pn# 804057-001

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP 600 800 G1 G2 G3 pn# 804057-001

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP 600 800 G1 G2 G3 pn# 804057-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G8 Gen8 SE sp# 727065-001/ 717227-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G8 Gen8 SE sp# 727065-001/ 717227-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G8 Gen8 SE sp# 727065-001/ 717227-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL20 G9 DL320e G8 v2 sp# 687242-001/ 675425-001/ 830100-001/ 829987-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL20 G9 DL320e G8 v2 sp# 687242-001/ 675425-001/ 830100-001/ 829987-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL20 G9 DL320e G8 v2 sp# 687242-001/ 675425-001/ 830100-001/ 829987-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL60 G9 DL120 G9 Gen9 sp# 790498-001/ 778572-001/ 828797-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL60 G9 DL120 G9 Gen9 sp# 790498-001/ 778572-001/ 828797-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL60 G9 DL120 G9 Gen9 sp# 790498-001/ 778572-001/ 828797-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML310e G8 Gen8 v2/ ML30 G9 Gen9 sp# 686741-001/ 674817-001/ 829987-001/ 830100-001/ 831715-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML310e G8 Gen8 v2/ ML30 G9 Gen9 sp# 686741-001/ 674817-001/ 829987-001/ 830100-001/ 831715-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML310e G8 Gen8 v2/ ML30 G9 Gen9 sp# 686741-001/ 674817-001/ 829987-001/ 830100-001/ 831715-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML330 G3 sp# 325035-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML330 G3 sp# 325035-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML330 G3 sp# 325035-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML310 G3 sp# 398402-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML310 G3 sp# 398402-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML310 G3 sp# 398402-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML150 G5 sp# 450292-001/ 460501-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML150 G5 sp# 450292-001/ 460501-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML150 G5 sp# 450292-001/ 460501-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML150 G3 sp# 410421-001/ 399818-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML150 G3 sp# 410421-001/ 399818-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML150 G3 sp# 410421-001/ 399818-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML150 G2 sp# 370889-001/ 373584-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML150 G2 sp# 370889-001/ 373584-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML150 G2 sp# 370889-001/ 373584-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML110 G7 sp# 644750-001/ 631571-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML110 G7 sp# 644750-001/ 631571-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML110 G7 sp# 644750-001/ 631571-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML110 G5 sp# 444952-005/ 457886-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML110 G5 sp# 444952-005/ 457886-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML110 G5 sp# 444952-005/ 457886-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G8 Gen8 sp# 668514-001/ 677055-001/ 670530-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G8 Gen8 sp# 668514-001/ 677055-001/ 670530-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G8 Gen8 sp# 668514-001/ 677055-001/ 670530-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DC5000 sp# 350511-001

Tản nhiệt Heatsink HP DC5000 sp# 350511-001

Tản nhiệt Heatsink HP DC5000 sp# 350511-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP BL460c G6 G7 sp# 624787-001/ 594884-001/ 508955-001

Tản nhiệt Heatsink HP BL460c G6 G7 sp# 624787-001/ 594884-001/ 508955-001

Tản nhiệt Heatsink HP BL460c G6 G7 sp# 624787-001/ 594884-001/ 508955-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP BL460c G1-G5 sp# 432594-001/ 439835-001

Tản nhiệt Heatsink HP BL460c G1-G5 sp# 432594-001/ 439835-001

Tản nhiệt Heatsink HP BL460c G1-G5 sp# 432594-001/ 439835-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Server HPE DL360 G10 # 871246-B21 / 872452-001 / 873589-001

Tản nhiệt Heatsink Server HPE DL360 G10 # 871246-B21 / 872452-001 / 873589-001

Tản nhiệt Heatsink Server HPE DL360 G10

Part#: 871246-B21 / 872452-001 / 873589-001

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP ML110 G4 sp# 418441-001/ 433549-001/ 434381-101

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP ML110 G4 sp# 418441-001/ 433549-001/ 434381-101

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP ML110 G4 sp# 418441-001/ 433549-001/ 434381-101

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP ML310 G5 sp# 457021-001/ 450417-001

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP ML310 G5 sp# 457021-001/ 450417-001

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP ML310 G5 sp# 457021-001/ 450417-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP ML350 G5 sp# 413977-001/ 411354-001

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP ML350 G5 sp# 413977-001/ 411354-001

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP ML350 G5 sp# 413977-001/ 411354-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP xw4400 sp# 432923-001

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP xw4400 sp# 432923-001

Quạt Tản nhiệt Heatsink Fan HP xw4400 sp# 432923-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL580 DL980 G7 sp# 570259-001/ 591207-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL580 DL980 G7 sp# 570259-001/ 591207-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL580 DL980 G7 sp# 570259-001/ 591207-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL380e G8 Gen8 sp# 663673-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380e G8 Gen8 sp# 663673-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380e G8 Gen8 sp# 663673-001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP BL480c sp# 410298-001/ 416797-001/ 416671-B21

Tản nhiệt Heatsink HP BL480c sp# 410298-001/ 416797-001/ 416671-B21

Tản nhiệt Heatsink HP BL480c sp# 410298-001/ 416797-001/ 416671-B21

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/2 <<12>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ