Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Quạt tản nhiệt Fan Cisco C220M3 # UCSC-FAN-C220M3

Quạt tản nhiệt Fan Cisco C220M3 # UCSC-FAN-C220M3

Quạt tản nhiệt Fan Cisco C220M3 # UCSC-FAN-C220M3

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Cisco Catalyst 3560X 3750X Series Switch # C3KX-FAN-23CFM

Quạt tản nhiệt Fan Cisco Catalyst 3560X 3750X Series Switch # C3KX-FAN-23CFM

Quạt tản nhiệt Fan Cisco Catalyst 3560X 3750X Series Switch # C3KX-FAN-23CFM

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Cisco C3850 C3650 FAN-T1 # IPUCBBUBAA

Quạt tản nhiệt Fan Cisco C3850 C3650 FAN-T1 # IPUCBBUBAA

Quạt tản nhiệt Fan Cisco C3850 C3650 FAN-T1 # IPUCBBUBAA

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Cisco ACS-4430-FANASSY # 800-40759-01

Quạt tản nhiệt Fan Cisco ACS-4430-FANASSY # 800-40759-01

Quạt tản nhiệt Fan Cisco ACS-4430-FANASSY # 800-40759-01

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Cisco 2900 series 2921 2951 2921-51-FANASSY PN# 800-30608-02/ 800-32238-01

Quạt tản nhiệt Fan Cisco 2900 series 2921 2951 2921-51-FANASSY PN# 800-30608-02/ 800-32238-01

Quạt tản nhiệt Fan Cisco 2900 series 2921 2951 2921-51-FANASSY PN# 800-30608-02/ 800-32238-01

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Cisco 3700 Quạt tản nhiệt Fan module # 800-20021

Quạt tản nhiệt Fan Cisco 3700 Quạt tản nhiệt Fan module # 800-20021

Quạt tản nhiệt Fan Cisco 3700 Quạt tản nhiệt Fan module # 800-20021

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan Cisco 4507R Quạt tản nhiệt Fan module # 800-16725

Quạt tản nhiệt Fan Cisco 4507R Quạt tản nhiệt Fan module # 800-16725

Quạt tản nhiệt Fan Cisco 4507R Quạt tản nhiệt Fan module # 800-16725

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ