Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Máy chủ Dell PowerEdge R410 ( 2x Xeon QC E5620 2.4Ghz/ Ram 8GB/ Dell Perc H200/ PS 500w Fix)

Máy chủ Dell PowerEdge R410 ( 2x Xeon QC E5620 2.4Ghz/ Ram 8GB/ Dell Perc H200/ PS 500w Fix)

- CPU: 2x Intel Xeon QC E5620 2.4Ghz, 12Mb 
- RAM: 8Gb (2x4GB) PC3-10600R ECC 1333Mhz
- HDD : Option ( Suport 4x HDD 3.5")
- Raid: Dell Perc H200 Raid 0,1,10

- DVD: Option
- NIC: Embedded Dual Port Gigabit NIC
- PSU : 500 Watt Power Supply Fix

- Rail kit: Rail kit Dell 1U

Hàng nhập Mỹ, mới 98%

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R410 ( 2x Xeon 6 Core E5645 2.4Ghz/ Ram 8GB/ Dell Perc H200/ PS 500w)

Máy chủ Dell PowerEdge R410 ( 2x Xeon 6 Core E5645 2.4Ghz/ Ram 8GB/ Dell Perc H200/ PS 500w)

- CPU: 2x Intel Xeon 6 Core X5645 2.4Ghz, 12Mb (2/2)
- RAM: 8Gb (2x4GB) PC3-10600R ECC 1333Mhz
- HDD : Option ( Suport 4x HDD 3.5")
- Raid: Dell Perc H200 Raid 0,1,10

- DVD: Option
- NIC: Embedded Dual Port Gigabit NIC
- PSU : 500 Watt Power Supply Fix

- Rail kit: Rail kit Dell 1U

Hàng nhập Mỹ, mới 98%

Giá: 6,524,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R410 ( 2x Xeon 6 Core X5650 2.66Ghz/ Ram 8GB/ Dell Perc H200/ PS 500w)

Máy chủ Dell PowerEdge R410 ( 2x Xeon 6 Core X5650 2.66Ghz/ Ram 8GB/ Dell Perc H200/ PS 500w)

- CPU: 2x Intel Xeon 6 Core X5650 2.66Ghz, 12Mb (2/2)
- RAM: 8Gb (2x4GB) PC3-10600R ECC 1333Mhz
- HDD : Option ( Suport 4x HDD 3.5")
- Raid: Dell Perc H200 Raid 0,1,10

- DVD: Option
- NIC: Embedded Dual Port Gigabit NIC
- PSU : 500 Watt Power Supply Fix

- Rail kit: Rail kit Dell 1U

Hàng nhập Mỹ, mới 98%

Giá: 6,990,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R410 ( 2x Xeon 6 Core X5670 2.93Ghz/ Ram 8GB/ Dell Perc H200/ PS 500w)

Máy chủ Dell PowerEdge R410 ( 2x Xeon 6 Core X5670 2.93Ghz/ Ram 8GB/ Dell Perc H200/ PS 500w)

- CPU: 2x Intel Xeon 6 Core X5670 2.93Ghz, 12Mb 
- RAM: 8Gb (2x4GB) PC3 DDR3 ECC REGISTER 
- HDD : Option ( Suport 4x HDD 3.5")
- Raid: Dell Perc H200 Raid 0,1,10

- DVD: Option
- NIC: Embedded Dual Port Gigabit NIC
- PSU : 500 Watt Power Supply Fix

- Rail kit: Rail kit Dell 1U

Hàng nhập Mỹ, mới 98%

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R610 ( 2x Xeon QC E5620 2.4Ghz/ Ram 16GB/ Dell Perc 6i/ 1x PS 502w)

Máy chủ Dell PowerEdge R610 ( 2x Xeon QC E5620 2.4Ghz/ Ram 16GB/ Dell Perc 6i/ 1x PS 502w)

- CPU: 2x Intel Xeon QC E5620 2.4Ghz, 12Mb (2 Sockets)
- RAM: 16Gb (4x4GB) PC3-10600R ECC RDIMM
- HDD: Option ( Suport 6x 2.5")
- Raid: Dell Perc 6i Raid 0,1,5,10,50

- DVD: Option
- NIC: Embedded Quad Port Gigabit NIC
- PSU : 502watt Power Supply Hotswap

- Rail kit: Thanh đỡ V

Hàng chính hãng, mới 98%

Giá: 9,320,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R630 Barebone ( Full Heatsink /Full Fan/ sp 8x HDD 2.5"/ Perc H330/ 2x 750watt)

Máy chủ Dell Poweredge R630 Barebone ( Full Heatsink /Full Fan/ sp 8x HDD 2.5

- CPU: Option ( FULL Heatsink & FAN)

- RAM: Option ( Upto 1.5TB DDR4)

- HDD: Option (Support 8x HDD 2.5")

- DVD: Option 

- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10

- NIC: Quad-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hot-plug 

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: 11,650,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R610 ( 2x Xeon 6 Core X5650 2.66Ghz/ Ram 16GB/ Dell Perc 6i/ PS 502w)

Máy chủ Dell PowerEdge R610 ( 2x Xeon 6 Core X5650 2.66Ghz/ Ram 16GB/ Dell Perc 6i/ PS 502w)

- CPU: 2x Intel Xeon 6 Core X5650 2.66Ghz, 12Mb 

- RAM: 16Gb (4x4GB) PC3-10600R ECC RDIMM
- HDD: Option ( Suport 6x 2.5")
- Raid: Dell Perc 6i Raid 0,1,5,10,50

- DVD: Option
- NIC: Embedded Quad Port Gigabit NIC
- PSU : 502watt Power Supply Hotswap

- Rail kit: Thanh đỡ V

Hàng chính hãng, mới 98%

Giá: 11,650,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R620 ( 2x Intel Xeon 6 Core E5-2620 2.0Ghz/ Ram 16GB/ Perc H310/ 2x 750watt)

Máy chủ Dell PowerEdge R620 ( 2x Intel Xeon 6 Core E5-2620 2.0Ghz/ Ram 16GB/ Perc H310/ 2x 750watt)

- CPU: 2x Intel Xeon Six Core E5-2620 2.0Ghz, 15MB 

- RAM: 16GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz ECC REG

- HDD: Option (sp 8x HDD 2.5")

- DVD: Option 

- RAID: Dell PERC H310 (Raid 0,1,5,10)

- NIC: Quad-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x750Watts Hot-plug

- Rail Kit: Thanh đỡ V

Hàng nhập Mỹ, mới 98%

Giá: 11,883,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R610 ( 2x Xeon 6 Core X5660 2.8Ghz/ Ram 16GB/ Dell Perc 6i/ PS 502w)

Máy chủ Dell PowerEdge R610 ( 2x Xeon 6 Core X5660 2.8Ghz/ Ram 16GB/ Dell Perc 6i/ PS 502w)

- CPU: 2x Intel Xeon 6 Core X5660 2.8Ghz, 12Mb
- RAM: 16Gb (4x4GB) PC3-10600R ECC RDIMM
- HDD: Option ( Suport 6x 2.5")
- Raid: Dell Perc 6i Raid 0,1,5,10,50

- DVD: Option
- NIC: Embedded Quad Port Gigabit NIC
- PSU : 502watt Power Supply Hotswap

- Rail kit: Thanh đỡ V

Hàng chính hãng mới 98%

Giá: 12,116,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R620 ( 2x Intel Xeon 8 Core E5-2650 2.0Ghz/ Ram 16GB/ Perc H310/ 2x 750watt)

Máy chủ Dell PowerEdge R620 ( 2x Intel Xeon 8 Core E5-2650 2.0Ghz/ Ram 16GB/ Perc H310/ 2x 750watt)

- CPU: 2x Intel Xeon Eight Core E5-2650 2.0Ghz, 20MB 

- RAM: 16GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz ECC REG

- HDD: Option ( Suport 8x HDD 2.5")

- DVD: Option 

- RAID: Dell PERC H310 (Raid 0,1,5,10)

- NIC: Quad-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hot-plug

- Rail Kit: Thanh đỡ V

Hàng nhập Mỹ, mới 98%

Giá: 12,815,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R610 ( 2x Xeon 6 Core X5670 2.93Ghz/ Ram 16GB/ Dell Perc 6i/ PS 502w)

Máy chủ Dell PowerEdge R610 ( 2x Xeon 6 Core X5670 2.93Ghz/ Ram 16GB/ Dell Perc 6i/ PS 502w)

- CPU: 2x Intel Xeon 6 Core X5670 2.93Ghz, 12Mb 

- RAM: 16Gb (4x4GB) PC3-10600R ECC RDIMM
- HDD: Option ( Suport 6x 2.5")
- Raid: Dell Perc 6i Raid 0,1,5,10,50

- DVD: Option
- NIC: Embedded Quad Port Gigabit NIC
- PSU : 502watt Power Supply Hotswap

- Rail kit: Thanh đỡ V

Hàng chính hãng, mới 98%

Giá: 13,281,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R620 ( 2x Intel Xeon 8 Core E5-2660 2.2Ghz/ Ram 16GB/ Perc H310/ 2x 750watt)

Máy chủ Dell PowerEdge R620 ( 2x Intel Xeon 8 Core E5-2660 2.2Ghz/ Ram 16GB/ Perc H310/ 2x 750watt)

- CPU: 2x Intel Xeon Eight Core E5-2660 2.2Ghz, 20MB 

- RAM: 16GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz ECC REG

- HDD: Option ( Suport 8x HDD 2.5")

- DVD: Option 

- RAID: Dell PERC H310 (Raid 0,1,5,10)

- NIC: Quad-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hot-plug

- Rail Kit: Thanh đỡ V

Hàng nhập Mỹ, mới 98%

Giá: 13,281,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R620 ( 2x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 16GB/ Perc H310/ 2x 750watt)

Máy chủ Dell PowerEdge R620 ( 2x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 16GB/ Perc H310/ 2x 750watt)

- CPU: 2x Intel Xeon Eight Core E5-2670 2.6Ghz, 20MB

- RAM: 16GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz ECC REG

- HDD: Option ( Suport 8x HDD 2.5")

- DVD: Option 

- RAID: Dell PERC H310 (Raid 0,1,5,10)

- NIC: Quad-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hot-plug

- Rail Kit: Thanh đỡ V

Hàng nhập Mỹ, mới 98%

Giá: 13,747,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R630 ( 2x Intel E5-2609 V3 1.9Ghz/ 32GB DDR4/ 8x HDD 2.5"/ Perc H330/ 2x 750watt)

Máy chủ Dell Poweredge R630 ( 2x Intel E5-2609 V3 1.9Ghz/ 32GB DDR4/ 8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon 6C E5-2609 V3 1.9Ghz, 15MB

- RAM: 32GB (2x 16GB) PC4-2133P ECC RDIMM

- HDD: Option (Support 8x HDD 2.5")

- DVD: Option 

- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10

- NIC: Quad-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hot-plug 

- Rail Kit: Thanh đỡ V

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: 14,446,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R610 ( 2x Xeon 6 Core X5690 3.46Ghz/ Ram 16GB/ Dell Perc 6i/ 1x PS 502w)

Máy chủ Dell PowerEdge R610 ( 2x Xeon 6 Core X5690 3.46Ghz/ Ram 16GB/ Dell Perc 6i/ 1x PS 502w)

- CPU: 2x Intel Xeon 6C X5690 3.46Ghz, 12Mb 
- RAM: 16Gb (4x4GB) PC3 DDR3 ECC REGISTER
- HDD : Option ( Suport 6x HDD SAS/SATA 2.5")
- Raid: Dell Perc 6i 256MB Raid 0,1,5,10

- DVD: Option
- NIC: Embedded Quad Port Gigabit NIC
- PSU : 1x 502watt Power Supply 

- Rail kit: Option

Hàng nhập Mỹ, mới 98%

Giá: 14,446,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R620 ( 2x Intel Xeon 8 Core E5-2680 2.7Ghz/ Ram 16GB/ Perc H310/ 2x 750watt)

Máy chủ Dell PowerEdge R620 ( 2x Intel Xeon 8 Core E5-2680 2.7Ghz/ Ram 16GB/ Perc H310/ 2x 750watt)

- CPU: 2x Intel Xeon 8 Core E5-2680 2.7Ghz, 20MB

- RAM: 16GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz ECC REG

- HDD: Option ( Suport 8x HDD 2.5")

- DVD: Option 

- RAID: Dell PERC H310 (Raid 0,1,5,10)

- NIC: Quad-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hot-plug

- Rail Kit: Thanh đỡ V

Hàng nhập Mỹ, mới 98%

Giá: 14,679,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R630 ( 2x Intel Xeon 6C E5-2620 V3 2.4Ghz/ 32GB DDR4/ 8x HDD 2.5"/ Perc H330/ 2x 750watt

Máy chủ Dell Poweredge R630 ( 2x Intel Xeon 6C E5-2620 V3 2.4Ghz/ 32GB DDR4/ 8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon 6C E5-2620 V3 2.4Ghz, 15MB

- RAM: 32GB (2x 16GB)  DDR4 PC4-2133P ECC RDIMM

- HDD: Option (Support 8x HDD 2.5")

- DVD: Option 

- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10

- NIC: Quad-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hot-plug 

- Rail Kit: Thanh đỡ V

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: 14,912,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R630 ( 2x Intel Xeon E5-2630 V3 2.3Ghz/ 32GB DDR4/ 8x HDD 2.5"/ Perc H330/ 2x 750watt

Máy chủ Dell Poweredge R630 ( 2x Intel Xeon E5-2630 V3 2.3Ghz/ 32GB DDR4/ 8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon 8 Core E5-2630 V3 2.4Ghz, 20MB

- RAM: 32GB (2x 16GB) DDR4 PC4-2133P ECC RDIMM

- HDD: Option (Support 8x HDD 2.5")

- DVD: Option 

- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10

- NIC: Quad-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x750Watts Hot-plug 

- Rail Kit: Thanh đỡ V

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: 15,378,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R630 ( 2x Intel Xeon E5-2650 V3 2.3Ghz/ 32GB DDR4/ 8x HDD 2.5"/ Perc H330/ 2x 750watt

Máy chủ Dell Poweredge R630 ( 2x Intel Xeon E5-2650 V3 2.3Ghz/ 32GB DDR4/ 8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon 10C E5-2650 V3 2.3Ghz, 25MB

- RAM: 32GB (2x 16GB) DDR4 PC4-2133P ECC RDIMM

- HDD: Option (Support 8x HDD 2.5")

- DVD: Option 

- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10

- NIC: Quad-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hot-plug 

- Rail Kit: Thanh đỡ V

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: 16,310,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R630 ( 2x Intel E5-2678 V3 2.5Ghz/ 32GB DDR4/ 8x HDD 2.5"/ Perc H330/ 2x 750watt

Máy chủ Dell Poweredge R630 ( 2x Intel E5-2678 V3 2.5Ghz/ 32GB DDR4/ 8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon 12C E5-2678 V3 2.5Ghz, 30MB

- RAM: 32GB (2x16GB) PC4-2133P ECC RDIMM

- HDD: Option (Support 8x HDD 2.5")

- DVD: Option 

- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10

- NIC: Quad-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hot-plug 

- Rail Kit: Thanh đỡ V

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: 17,242,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R630 ( 2x Intel Xeon 14C E5-2680 V4 2.4Ghz/ 32GB DDR4/ 8x HDD 2.5"/ Perc H330/ 2x 750watt)

Máy chủ Dell Poweredge R630 ( 2x Intel Xeon 14C E5-2680 V4 2.4Ghz/ 32GB DDR4/ 8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon 14 Core E5-2680 V4 2.4Ghz, 35MB

- RAM: 32GB (2x 16GB) DDR4 PC4-2133P ECC RDIMM

- HDD: Option (Support 8x HDD 2.5")

- DVD: Option 

- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10

- NIC: Quad-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hot-plug 

- Rail Kit: Thanh đỡ V

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: 17,708,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R630 ( 2x Intel Xeon 14C E5-2683 V3 2.0Ghz/ 32GB DDR4/ 8x HDD 2.5"/ Perc H330/ 2x 750watt)

Máy chủ Dell Poweredge R630 ( 2x Intel Xeon 14C E5-2683 V3 2.0Ghz/ 32GB DDR4/ 8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon 14 Core E5-2683 V3 2.0Ghz, 35MB

- RAM: 32GB (2x 16GB) DDR4 PC4-2133P ECC RDIMM

- HDD: Option (Support 8x HDD 2.5")

- DVD: Option 

- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10

- NIC: Quad-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hot-plug 

- Rail Kit: Thanh đỡ V

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: 17,708,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R620 ( 2x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 16GB/ 2x HDD 900GB/ Perc H310/ 2x 750watt)

Máy chủ Dell PowerEdge R620 ( 2x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 16GB/ 2x HDD 900GB/ Perc H310/ 2x 750watt)

- CPU: 2x Intel Xeon Eight Core E5-2670 2.6Ghz, 20MB

- RAM: 16GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz ECC REG

- HDD: 2x HDD 900GB SAS 2.5" 6G 10k RPM Hotswap

- DVD: Option 

- RAID: Dell PERC H310 (Raid 0,1,5,10)

- NIC: Quad-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hot-plug

- Rail Kit: Thanh đỡ V

Hàng nhập Mỹ, mới 98%

Giá: 17,708,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R620 ( 2x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 16GB/ 2x HDD 1.2TB/ Perc H310/ 2x 750watt)

Máy chủ Dell PowerEdge R620 ( 2x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 16GB/ 2x HDD 1.2TB/ Perc H310/ 2x 750watt)

- CPU: 2x Intel Xeon Eight Core E5-2670 2.6Ghz, 20MB

- RAM: 16GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz ECC REG

- HDD: 2x HDD 1.2TB SAS 2.5" 6G 10k RPM Hotswap

- DVD: Option 

- RAID: Dell PERC H310 (Raid 0,1,5,10)

- NIC: Quad-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hot-plug

- Rail Kit: Thanh đỡ V

Hàng nhập Mỹ, mới 98%

Giá: 18,640,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon 8C Bronze 3106 1.7Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon 8C Bronze 3106 1.7Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5

- CPU: 1x Intel Xeon 8C Bronze 3106 1.7Ghz, 11MB
- RAM: 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: DVDRW
- RAID: PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 95%

Giá: 34,484,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Silver 4110 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Silver 4110 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5

- CPU: 1x Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz, 11MB
- RAM: 1x 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 98%

Giá: 34,950,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Gold 6130 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Gold 6130 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5

- CPU: 1x Intel Xeon 16C Gold 6130 2.1Ghz, 22MB
- RAM: 1x RAM 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 98%

Giá: 36,115,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Gold 6138 2.0Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Gold 6138 2.0Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5

- CPU: 1x Intel Xeon 20C Gold 6138 2.0Ghz, 27.5MB
- RAM: 1x RAM 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 98%

Giá: 36,581,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Gold 6148 2.4Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Gold 6148 2.4Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5

- CPU: 1x Intel Xeon 20C Gold 6138 2.0Ghz, 27.5MB
- RAM: 1x RAM 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 98%

Giá: 37,047,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R250 SP 4x3.5” Cable (Xeon 4C Xeon E-2324G 3.1Ghz/ 8GB UDIMM/ HDD 2TB/ Perc S150/ 450W)

Máy chủ Dell PowerEdge R250 SP 4x3.5” Cable (Xeon 4C Xeon E-2324G 3.1Ghz/ 8GB UDIMM/ HDD 2TB/ Perc S150/ 450W)

- Processor: Intel Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (65W)

- Memory: 8GB PC4-25600 3200MT/s ECC UDIMM

- Network Controller: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

- Raid Controller:Dell Controller PERC S150 Raid Onboard 

- Hard Drive: HDD Dell 2TB SATA 3.5" 6Gbps 7.2k RPM Enterprise 

- Chassis: Support 4 x 3.5" Cable

- Optical Drive:  DVD+/-RW

- Power Supply: Single, Cabled Power Supply, 450W

- Remote management : iDRAC9 Express , 15G

- Form Factor:  Rack 1U with Rack Rail Kit Dell

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 38,445,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 2x Intel Xeon Gold 6130 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 2x Intel Xeon Gold 6130 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon 16C Gold 6130 2.1Ghz, 22MB
- RAM: 2x RAM 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 98%

Giá: 38,911,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R250 SP 4x3.5” Cable (Xeon 4C Xeon E-2334 3.4Ghz/ 8GB UDIMM/ HDD 2TB/ Perc S150/ 450W)

Máy chủ Dell PowerEdge R250 SP 4x3.5” Cable (Xeon 4C Xeon E-2334 3.4Ghz/ 8GB UDIMM/ HDD 2TB/ Perc S150/ 450W)

- Processor: Intel Xeon E-2334 3.4GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (65W)

- Memory: 8GB PC4-25600 3200MT/s ECC UDIMM

- Network Controller: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

- Raid Controller:Dell Controller PERC S150 Raid Onboard 

- Hard Drive: HDD Dell 2TB SATA 3.5" 6Gbps 7.2k RPM Enterprise 

- Chassis: Support 4 x 3.5" Cable

- Optical Drive:  DVD+/-RW

- Power Supply: Single, Cabled Power Supply, 450W

- Remote management : iDRAC9 Express , 15G

- Form Factor:  Rack 1U with Rack Rail Kit Dell

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 39,144,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R640 (1x Intel Xeon Silver 4110 2.1Ghz/ 8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 750W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R640 (1x Intel Xeon Silver 4110 2.1Ghz/ 8x HDD 2.5

- CPU: 1x Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz, 11MB
- RAM: 1x 16GB DDR4 PC4-2400T ECC RDIMM
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Quad Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hotswap

Hàng nhập Mỹ, mới 95%

Giá: 39,610,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 2x Intel Xeon Gold 6138 2.0Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 2x Intel Xeon Gold 6138 2.0Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon 20C Gold 6138 2.0Ghz, 27.5MB
- RAM: 2x RAM 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 98%

Giá: 39,843,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 2x Intel Xeon Gold 6148 2.4Ghz/ RAM 32GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 2x Intel Xeon Gold 6148 2.4Ghz/ RAM 32GB /8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon 20C Gold 6148 2.4Ghz, 27.5MB
- RAM: 2x RAM 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 98%

Giá: 40,775,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R640 (2x Intel Xeon Silver 4114 2.2Ghz/ 8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 750W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R640 (2x Intel Xeon Silver 4114 2.2Ghz/ 8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon Silver 4114 2.2Ghz, 10C/20T, 13.75Mhz
- RAM: 2x 16GB DDR4 PC4-2400T ECC RDIMM
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Quad Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hotswap

Hàng nhập Mỹ, mới 95%

Giá: 41,940,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R640 (2x Intel Xeon Gold 6130 2.1Ghz/ 8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 750W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R640 (2x Intel Xeon Gold 6130 2.1Ghz/ 8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon Gold 6130 2.1Ghz, 16C/32T, 22Mhz
- RAM: 2x 16GB DDR4 PC4-2400T ECC RDIMM
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Quad Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hotswap

Hàng nhập Mỹ, mới 95%

Giá: 42,872,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R640 (2x Intel Xeon Gold 6138 2.0Ghz/ 32GB/ 8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 750W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R640 (2x Intel Xeon Gold 6138 2.0Ghz/ 32GB/ 8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon Gold 6138 2.0Ghz, 20C/40T, 27.5Mhz
- RAM: 2x 16GB DDR4 PC4-2400T ECC RDIMM

- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Quad Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 750Watts Hotswap

Hàng nhập Mỹ, mới 95%

Giá: 43,804,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R250 SP 4x3.5” Hot Plug (Xeon 4C Xeon E-2324G 3.1Ghz/ 8GB UDIMM/ SSD 480GB/ Perc S150/ 450W)

Máy chủ Dell PowerEdge R250 SP 4x3.5” Hot Plug (Xeon 4C Xeon E-2324G 3.1Ghz/ 8GB UDIMM/ SSD 480GB/ Perc S150/ 450W)

- Processor: Intel Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (65W)

- Memory: 8GB PC4-25600 3200MT/s ECC UDIMM

- Network Controller: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

- Raid Controller:Dell Controller PERC S150 Raid Onboard 

- Hard Drive: SSD 480GB SATA 2.5”, 3.5” HYB CARR Hot-Plug HDD

- Chassis: Support 4 x 3.5" Hot-Plug

- Optical Drive:  DVD+/-RW

- Power Supply: Single, Cabled Power Supply, 450W

- Remote management : iDRAC9 Express , 15G

- Form Factor:  Rack 1U with Rack Rail Kit Dell

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 43,804,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R250 SP 4x3.5” Hot Plug (Xeon 4C Xeon E-2334 3.4Ghz/ 8GB UDIMM/ SSD 480GB/ Perc S150/ 450W)

Máy chủ Dell PowerEdge R250 SP 4x3.5” Hot Plug (Xeon 4C Xeon E-2334 3.4Ghz/ 8GB UDIMM/ SSD 480GB/ Perc S150/ 450W)

- Processor: Intel Xeon E-2334 3.4GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (65W)

- Memory: 8GB PC4-25600 3200MT/s ECC UDIMM

- Network Controller: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

- Raid Controller:Dell Controller PERC S150 Raid Onboard 

- Hard Drive: SSD 480GB SATA 2.5”, 3.5” HYB CARR Hot-Plug HDD

- Chassis: Support 4 x 3.5" Hot-Plug

- Optical Drive:  DVD+/-RW

- Power Supply: Single, Cabled Power Supply, 450W

- Remote management : iDRAC9 Express , 15G

- Form Factor:  Rack 1U with Rack Rail Kit Dell

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 45,435,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R250 SP 4x3.5” Hot Plug (Xeon 4C Xeon E-2334 3.4Ghz/ 16GB UDIMM/ SSD 480GB/ Perc S150/ 450W)

Máy chủ Dell PowerEdge R250 SP 4x3.5” Hot Plug (Xeon 4C Xeon E-2334 3.4Ghz/ 16GB UDIMM/ SSD 480GB/ Perc S150/ 450W)

- Processor: Intel Xeon E-2334 3.4GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (65W)

- Memory: 16GB PC4-25600 3200MT/s ECC UDIMM

- Network Controller: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

- Raid Controller:Dell Controller PERC S150 Raid Onboard 

- Hard Drive: SSD 480GB SATA 2.5”, 3.5” HYB CARR Hot-Plug HDD

- Chassis: Support 4 x 3.5" Hot-Plug

- Optical Drive:  DVD+/-RW

- Power Supply: Single, Cabled Power Supply, 450W

- Remote management : iDRAC9 Express , 15G

- Form Factor:  Rack 1U with Rack Rail Kit Dell

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 47,998,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R350 SP 4x3.5” Hot Plug (Xeon 4C Xeon E-2324G 3.1Ghz/ 16GB UDIMM/ HDD 2TB SAS/ Perc H755/ 600W)

Máy chủ Dell PowerEdge R350 SP 4x3.5” Hot Plug (Xeon 4C Xeon E-2324G 3.1Ghz/ 16GB UDIMM/ HDD 2TB SAS/ Perc H755/ 600W)

- Processor: Intel Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (65W)

- Memory: 16GB PC4-25600 3200MT/s ECC UDIMM

- Network Controller: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

- Raid Controller:Dell Perc H755 12Gb/s 8GB Raid 0,1,5,6,10,50,60

- Hard Drive: Dell 2TB SAS 3.5" 12Gbps 7.2K RPM Hot-Plug HDD

- Chassis: Support 4 x 3.5" Hot-Plug

- Optical Drive:  DVD+/-RW, SATA Internal

- Power Supply: Single, Hot Plug Power Supply 600W

- Remote management : iDRAC9 Express , 15G

- Form Factor:  Rack 1U with Rack Rail Kit Dell

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 58,716,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R450 4x3.5in Hot Plug Rack 1U ( Intel xeon Silver 4310/ Ram 16GB/ Dell Perc H755/ 600watt)

Máy chủ Dell PowerEdge R450 4x3.5in Hot Plug Rack 1U ( Intel xeon Silver 4310/ Ram 16GB/ Dell Perc H755/ 600watt)

- Processor: 1 x Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) 
- Memory: 1 x Dell 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
- Network Controller: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
- Raid Controller: Dell PERC H755 Front Gen4 SAS 12Gb/s RAID Controller, 8GB NV Cache
- Hard Drive: Option ( SP 4x HDD 3.5")
- Optical Drive:  8X DVD-ROM, USB, External
- Management : iDRAC9, Enterprise 15G 
- Power Supply:  Single, Hot Plug, Power Supply 600W Redundant 
Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 78,288,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R450 8x2.5in Hot Plug Rack 1U ( Intel xeon Silver 4310/ Ram 16GB/ Dell Perc H755/ 600watt)

Máy chủ Dell PowerEdge R450 8x2.5in Hot Plug Rack 1U ( Intel xeon Silver 4310/ Ram 16GB/ Dell Perc H755/ 600watt)

- Processor: 1 x Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) 
- Memory: 1 x Dell 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
- Network Controller: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
- Raid Controller: Dell PERC H755 Front Gen4 SAS 12Gb/s RAID Controller, 8GB NV Cache
- Hard Drive: Option ( SP 8x HDD 2.5")
- Optical Drive:  8X DVD-ROM, USB, External
- Management : iDRAC9, Enterprise 15G 
- Power Supply:  Single, Hot Plug, Power Supply 600W Redundant 
Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 78,521,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R650xs 8x2.5in Hot Plug Rack 1U ( Intel xeon Silver 4310/ Ram 16GB/ Dell Perc H755/ 2x 800watt)

Máy chủ Dell PowerEdge R650xs 8x2.5in Hot Plug Rack 1U ( Intel xeon Silver 4310/ Ram 16GB/ Dell Perc H755/ 2x 800watt)

- Processor: 1 x Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, 120W

- Memory: 1 x Dell 16GB PC4-25600 RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

- Network Controller: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM + Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0

- Raid Controller: Dell PERC H755 Front PCIe Gen4 SAS 12Gb/s RAID Controller, 8GB NV 

- Hard Drive: Option ( Sp 8x HDD 2.5")

- Optical Drive: 8X DVD-ROM, USB, External

- Management : iDRAC9, Enterprise 15G

- Power Supply: Dual, Hot-plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W

- Form Factor:  Rack 1U with Rack Rail Kit Dell

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 86,443,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ