Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24T-4G-L

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24T-4G-L

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks

Model: C1000-24T-4G-L  

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks - C1000-48T-4G-L.

Thiết bị chuyển mạch 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks - C1000-48T-4G-L.

Thiết bị chuyển mạch 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks

Model: C1000-48T-4G-L

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks - C1000-16P-2G-L

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks - C1000-16P-2G-L

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks  Model: C1000-16P-2G-L

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks - C1000-16FP-2G-L

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks - C1000-16FP-2G-L

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks  Modell: C1000-16FP-2G-L

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24P-4G-L

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24P-4G-L

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24P-4G-L  

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24FP-4G-L

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24FP-4G-L

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24FP-4G-L

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 5-port 10/100M Switch TL-SF1005D

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 5-port 10/100M Switch TL-SF1005D

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 5-port 10/100M Switch TL-SF1005D

5-port 10/100M mini Desktop Switch, 5 10/100M RJ45 ports, Plastic case

Giá: 186,400 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 8-port 10/100M Switch TL-SF1008D

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 8-port 10/100M Switch TL-SF1008D

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 8-port 10/100M Switch TL-SF1008D

8-port 10/100M mini Desktop Switch, 8 10/100M RJ45 ports, Plastic case

Giá: 233,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 5-port Gigabit Switch TL-SG1005D

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 5-port Gigabit Switch TL-SG1005D

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 5-port Gigabit Switch TL-SG1005D

5-port Desktop Gigabit Switch, 5 10/100/1000M RJ45 ports, plastic case

Giá: 419,400 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

AIR-PWR-B=

AIR-PWR-B=
PwrSpply:100-240VAC,48VDC:AP1130,1140,1240,1260,1300,3500
Giá: 489,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 5-port Gigabit Switch TL-SG105

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 5-port Gigabit Switch TL-SG105

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 5-port Gigabit Switch TL-SG105

5-port Desktop Gigabit Switch, 5 10/100/1000M RJ45 ports, steel case

Giá: 489,300 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị mạng Cisco SF95D-05 5 Ports 10/100M Switch - SF90D-05

Thiết bị mạng Cisco SF95D-05 5 Ports 10/100M Switch - SF90D-05

Thiết bị mạng Cisco SF95D-05 5 Ports 10/100M Switch

Model: SF90D-05

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 512,600 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port 10/100M Switch TL-SF1016D

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port 10/100M Switch TL-SF1016D

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port 10/100M Switch TL-SF1016D

 

Giá: 535,900 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95D-08 8 Ports 10/100M Switch - SF95D-08

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95D-08 8 Ports 10/100M Switch - SF95D-08

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95D-08 8 Ports 10/100M Switch

Model: SF95D-08

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 582,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 8-port Gigabit Switch TL-SG1008D

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 8-port Gigabit Switch TL-SG1008D

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 8-port Gigabit Switch TL-SG1008D

8-port Desktop Gigabit Switch, 8 10/100/1000M RJ45 ports, plastic case

Giá: 605,800 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 8-port Gigabit Switch TL-SG108

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 8-port Gigabit Switch TL-SG108

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 8-port Gigabit Switch TL-SG108

8-port Desktop Gigabit Switch, 8 10/100/1000M RJ45 ports, steel case

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port 10/100M Switch TL-SF1016DS

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port 10/100M Switch TL-SF1016DS

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port 10/100M Switch TL-SF1016DS

16-port 10/100M Switch, 16 10/100M RJ45 ports, 1U 13-inch rack-mountable steel case

Giá: 792,200 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port 10/100M Switch TL-SF1016

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port 10/100M Switch TL-SF1016

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port 10/100M Switch TL-SF1016

16-Port 10/100M Switch, 16 10/100M RJ45 Ports, 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị mạng Switch HP 1410-08 Switch J9661A

Thiết bị mạng Switch HP 1410-08 Switch J9661A

HP 1410-08 Switch J9661A
Ports : 08 autosensing 10/100 ports. 
 Memory and processor : 16 Kb EEPROM; packet buffer size: 2 Mb. 
 Performance : 100 Mb Latency < 10.6 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 2.3 million pps (64-byte packets); Switching capacity 3.2 Gbps; MAC address table size 8192 entries.
HP 1410-08 Switch J9661APorts : 08 autosensing 10/100 ports.  Memory and processor : 16 Kb EEPROM; packet buffer size: 2 Mb.  Performance : 100 Mb Latency < 10.6 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 2.3 million pps (64-byte packets); Switching capacity 3.2 Gbps; MAC address table size 8192 entries.

Giá: 978,600 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 24-port 10/100M Switch TL-SF1024D

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 24-port 10/100M Switch TL-SF1024D

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 24-port 10/100M Switch TL-SF1024D

24-port 10/100M Switch, 24 10/100M RJ45 ports, 1U 13-inch rack-mountable steel case

Giá: 978,600 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 24-port 10/100M Switch TL-SF1024

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 24-port 10/100M Switch TL-SF1024

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 24-port 10/100M Switch TL-SF1024

24-port 10/100M Switch, 24 10/100M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable steel case

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95D-16 16 Ports 10/100M Switch - SF95D-16

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95D-16 16 Ports 10/100M Switch - SF95D-16

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95D-16 16 Ports 10/100M Switch

Model: SF95D-16

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 1,071,800 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco SG95D-08 8 Ports 10/100/1000Mbps Switch - SG95D-08

Thiết bị chuyển mạch Cisco SG95D-08 8 Ports 10/100/1000Mbps Switch - SG95D-08

Thiết bị chuyển mạch Cisco SG95D-08 8 Ports 10/100/1000Mbps Switch

Model: SG95D-08

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 1,071,800 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 5-port GE, Desktop, Ext PS - CBS110-5T-D-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 5-port GE, Desktop, Ext PS - CBS110-5T-D-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 5-port GE, Desktop, Ext PS

Model: CBS110-5T-D-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 1,071,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch HPE 1420 8G Switch JH329A

Thiết bị mạng Switch HPE 1420 8G Switch JH329A

HPE 1420 8G Switch JH329A
Ports : 8 autosensing 10/100/1000 ports. 
 Memory and processor : 4 Kb EEPROM capacity; packet buffer size: 192 KB. 
 Performance : 100 Mb Latency < 3.6 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 1.2 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 11.9 million pps (64-byte packets); Switching capacity 16 Gbps; MAC address table size 4096 entries.
HPE 1420 8G Switch JH329APorts : 8 autosensing 10/100/1000 ports.  Memory and processor : 4 Kb EEPROM capacity; packet buffer size: 192 KB.  Performance : 100 Mb Latency < 3.6 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 1.2 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 11.9 million pps (64-byte packets); Switching capacity 16 Gbps; MAC address table size 4096 entries.

Giá: 1,095,100 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 8-port Gigabit Switch TL-SG1008

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 8-port Gigabit Switch TL-SG1008

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 8-port Gigabit Switch TL-SG1008

8-port Gigabit Switch, 8 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 13-inch rack-mountable steel case

Giá: 1,141,700 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS - CBS110-8T-D-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS - CBS110-8T-D-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

Model: CBS110-8T-D-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 1,141,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cáp quang CISCO SFP-H10GB-CU3M SFP cable 3 Meter

Cáp quang CISCO SFP-H10GB-CU3M SFP cable 3 Meter

Cáp quang CISCO SFP-H10GB-CU3M SFP cable 3 Meter ( có sẵn modul 10G)

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Modul CAB-SS-V35FC

Modul CAB-SS-V35FC
V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet
Giá: 1,234,900 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Modul CAB-SS-V35MT

Modul CAB-SS-V35MT
V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet
Giá: 1,234,900 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

KVM ATEN CS62UZ-AT (CS62UZ-AT)

KVM ATEN CS62UZ-AT (CS62UZ-AT)

2-port USB; 1 console (USB); w/ Audio switch; built-in cable (1.2m) - CS-62U

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Cáp quang CISCO SFP-H10GB-CU5M SFP cable 5 Meter - P/N: 37-0962-03

Cáp quang CISCO SFP-H10GB-CU5M SFP cable 5 Meter - P/N: 37-0962-03

Cáp quang CISCO SFP-H10GB-CU5M SFP cable 5 Meter -

P/N: 37-0962-03

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link TL-SF1005P

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link TL-SF1005P

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link TL-SF1005P

5-Port 10/100Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE, 5 10/100Mbps RJ45 ports including 4 PoE ports, 58W PoE Power supply, steel case

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

AIR-PWRINJ5=

AIR-PWRINJ5=
Power Injector (802.3af) for AP 1600, 2600 and 3600 w/o mod
Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link TL-SF1008P

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link TL-SF1008P

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link TL-SF1008P

8-port 10/100Mbps Desktop PoE Switch, 8 10/100Mbps RJ45 ports including 4 PoE ports, 57W PoE Power supply, steel case

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch HP 1410-16 Switch J9662A

Thiết bị mạng Switch HP 1410-16 Switch J9662A

HP 1410-16 Switch J9662A
Ports : 16 autosensing 10/100 ports. 
 Memory and processor : 16 Kb EEPROM; packet buffer size: 2 Mb. 
 Performance : 100 Mb Latency < 10.6 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 2.3 million pps (64-byte packets); Switching capacity 3.2 Gbps; MAC address table size 8192 entries.
HP 1410-16 Switch J9662APorts : 16 autosensing 10/100 ports.  Memory and processor : 16 Kb EEPROM; packet buffer size: 2 Mb.  Performance : 100 Mb Latency < 10.6 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 2.3 million pps (64-byte packets); Switching capacity 3.2 Gbps; MAC address table size 8192 entries.

Giá: 1,421,300 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port Gigabit Switch TL-SG116

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port Gigabit Switch TL-SG116

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port Gigabit Switch TL-SG116

16-Port Gigabit Desktop Switch, 16 Gigabit RJ45 Ports, Desktop Steel Case

Giá: 1,444,600 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS64AZ-AA (CS64AZ-AA)

KVM ATEN CS64AZ-AA (CS64AZ-AA)

4-port PS/2; 1 console (PS2) w/ Audio switch; built-in cable (1.2m) - CS-64A

Giá: 1,514,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị mạng Switch HP 1410-24-R Switch - JD986B

Thiết bị mạng Switch HP 1410-24-R Switch - JD986B
HP 1410-24-R Switch - JD986B
Tính năng kỹ thuật : 
 Ports : 24 autosensing 10/100 ports. Mounts in an EIA standard 19-inch telco rack (hardware included). 
 Memory and processor : 8 Kb EEPROM; packet buffer size: 2 Mb. 
 Performance : 100 Mb Latency < 11 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 3.5 million pps (64-byte packets); Switching capacity 4.8 Gbps; MAC address table size 8192 entries.
Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port Gigabit Switch TL-SG1016D

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port Gigabit Switch TL-SG1016D

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port Gigabit Switch TL-SG1016D

16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 13-inch rack-mountable steel case

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95-24 24 Ports 10/100M Switch - SF95-24

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95-24 24 Ports 10/100M Switch - SF95-24

Thiết bị chuyển mạch Cisco SF95-24 24 Ports 10/100M Switch 

Model: SF95-24

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 1,747,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port Gigabit Switch TL-SG1016

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port Gigabit Switch TL-SG1016

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link 16-port Gigabit Switch TL-SG1016

16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable steel case

Giá: 1,747,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS64UZ-AT (CS64UZ-AT)

KVM ATEN CS64UZ-AT (CS64UZ-AT)

4-port USB; 1 console (USB) w/ Audio switch; built-in cable (1.2m) - CS64U

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

HP ProCurve 1410-8G Switch - J9559A

HP ProCurve 1410-8G Switch - J9559A

HP ProCurve 1410-8G Switch - J9559A

8 port 10/100/1000

Warranty Lifetime

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link TL-SG1005P

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link TL-SG1005P

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link TL-SG1005P

5-Port Gigabit Desktop Switch with 4-Port PoE, 5 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports, 56W PoE Power supply, steel case

Giá: 1,910,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch HP 1410-24 Switch J9663A

Thiết bị mạng Switch HP 1410-24 Switch J9663A

HP 1410-24 Switch J9663A
 Ports : 24 autosensing 10/100 ports. 
 Memory and processor : 16 Kb EEPROM; packet buffer size: 2 Mb. 
 Performance : 100 Mb Latency < 11 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 3.5 million pps (64-byte packets); Switching capacity 4.8 Gbps; MAC address table size 8192 entries.
HP 1410-24 Switch J9663A Ports : 24 autosensing 10/100 ports.  Memory and processor : 16 Kb EEPROM; packet buffer size: 2 Mb.  Performance : 100 Mb Latency < 11 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 3.5 million pps (64-byte packets); Switching capacity 4.8 Gbps; MAC address table size 8192 entries.

Giá: 1,957,200 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

KVM ATEN CS64US (CS64US)

KVM ATEN CS64US (CS64US)

4-port USB; 1 console (USB) w/ Audio switch; built-in cable (0.9m) - CS-64US

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link TL-SG1008P

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link TL-SG1008P

Thiết bị chuyển mạch Switch TP-Link TL-SG1008P

8-Port Gigabit Desktop PoE Switch, 8 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports, 53W PoE Power supply, steel case

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/9 <<123456789>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ