Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Ổ cứng Sun 72GB 10K SAS 2.5 Drive P/N: 541-0323-01

Ổ cứng Sun 72GB 10K SAS 2.5 Drive P/N: 541-0323-01

Sun 72GB 10K SAS 2.5 Drive P/N: 541-0323-01

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD SUN 73GB 10k SAS 2.5" PN# 540-6611-01/ 390-0323-02/ ST973402SS

Ổ cứng HDD SUN 73GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD SUN 73GB 10k SAS 2.5" PN# 540-6611-01/ 390-0323-02/ ST973402SS

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD SUN 146GB 10k SAS 2.5" fru# 540-7777-01/ 390-0324-03

Ổ cứng HDD SUN 146GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD SUN 146GB 10k SAS 2.5" fru# 540-7777-01/ 390-0324-03

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD SUN 73GB 15k SAS 2.5" PN# 540-7361-01/ ST973451SS

Ổ cứng HDD SUN 73GB 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD SUN 73GB 15k SAS 2.5" PN# 540-7361-01/ ST973451SS

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD SUN 300GB 15k SAS 3.5" PN# 540-7219-01/ 390-0461-03/ ST3300657SS

Ổ cứng HDD SUN 300GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD SUN 300GB 15k SAS 3.5" PN# 540-7219-01/ 390-0461-03/ ST3300657SS

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD SUN 300GB 10k SAS 2.5" PN# 540-7903-01/ 390-0449-05

Ổ cứng HDD SUN 300GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD SUN 300GB 10k SAS 2.5" PN# 540-7903-01/ 390-0449-05

Giá: 3,961,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD SUN 300GB 10k SAS 2.5" PN# 540-7869-01/ 390-0449-05/ ST9300603SS

Ổ cứng HDD SUN 300GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD SUN 300GB 10k SAS 2.5" PN# 540-7869-01/ 390-0449-05/ ST9300603SS

Giá: 3,961,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD SUN 300GB 10k SAS 2.5" PN# 542-0388-01/ 390-0490-02/ ST9300605SS

Ổ cứng HDD SUN 300GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD SUN 300GB 10k SAS 2.5" PN# 542-0388-01/ 390-0490-02/ ST9300605SS

Giá: 3,961,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD SUN 300GB 10k SAS 2.5" PN# 542-0388-01/ 390-0487

Ổ cứng HDD SUN 300GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD SUN 300GB 10k SAS 2.5" PN# 542-0388-01/ 390-0487

Giá: 3,961,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD SUN 300GB 10k SAS 2.5" fru# 540-7869-01/ 390-0451-03

Ổ cứng HDD SUN 300GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD SUN 300GB 10k SAS 2.5" fru# 540-7869-01/ 390-0451-03

Giá: 3,961,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD SUN 600GB 15k SAS 3.5" PN# 542-0186-01/ 390-0463-02/ ST3600057SS/ ST360057SSUN600G

Ổ cứng HDD SUN 600GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD SUN 600GB 15k SAS 3.5" PN# 542-0186-01/ 390-0463-02/ ST3600057SS/ ST360057SSUN600G

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD SUN 600GB 15k SAS 3.5" PN# 542-0428-01/ 390-0483-03/ HUS156060VLS60

Ổ cứng HDD SUN 600GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD SUN 600GB 15k SAS 3.5" PN# 542-0428-01/ 390-0483-03/ HUS156060VLS60

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD SUN 2Tb 7.2k SAS 3.5" PN# 542-0247-01/ 390-0476-02/ ST32000444SS

Ổ cứng HDD SUN 2Tb 7.2k SAS 3.5

Ổ cứng HDD SUN 2Tb 7.2k SAS 3.5" PN# 542-0247-01/ 390-0476-02/ ST32000444SS

Giá: 5,126,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD SUN 2Tb 7.2k SAS 3.5" PN# 542-0274-01/ 390-0476-03/ ST32000444SS

Ổ cứng HDD SUN 2Tb 7.2k SAS 3.5

Ổ cứng HDD SUN 2Tb 7.2k SAS 3.5" PN# 542-0274-01/ 390-0476-03/ ST32000444SS

Giá: 5,126,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD SUN 900GB 10k SAS 2.5" PN# 7045230/ 7044376/ HUC109090CSS600

Ổ cứng HDD SUN 900GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD SUN 900GB 10k SAS 2.5" PN# 7045230/ 7044376/ HUC109090CSS600

Giá: 5,359,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD SUN 900GB 10k SAS 2.5" PN# 7044376/ 7045230/ 7044311/ 0B26022/ HUC109090CSS600/ H109090SESUN900G

Ổ cứng HDD SUN 900GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD SUN 900GB 10k SAS 2.5" PN# 7044376/ 7045230/ 7044311/ 0B26022/ HUC109090CSS600/ H109090SESUN900G

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ