Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

HDD DELL 73GB SAS 3.5'' 15k

HDD DELL 73GB SAS 3.5'' 15k

HDD DELL 73GB SAS 3.5'' 15k

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD DELL 250GB 7200RPM SATA 3.5" HDD - P/N: F420T / 0F420T / ST3250310NS

Ổ cứng HDD DELL 250GB 7200RPM SATA 3.5

Ổ cứng HDD DELL 250GB 7200RPM SATA 3.5" HDD -

Model: ST3250310NS
P/N: 9CA152-053
Dell P/N: 0F420T

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 36GB 15k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0G8816/ MAX3036RC

Ổ cứng HDD Dell 36GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 36GB 15k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0G8816/ MAX3036RC

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5" 3G HS PN# 0HY937 ST373355SS

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5" 3G HS PN# 0HY937 ST373355SS

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 73GB 10k 3.5" 3G HS PN# 0G8763/ 0RY489/ ST373355SS

Ổ cứng HDD Dell 73GB 10k 3.5

Ổ cứng HDD Dell 73GB 10k 3.5" 3G HS PN# 0G8763/ 0RY489/ ST373355SS

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5" 3G HS PN# 0XT763/ ST373455SS

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5" 3G HS PN# 0XT763/ ST373455SS

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5" 3G HS PN# 0FP548/ 0UM837/ 0GY581

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5" 3G HS PN#  0FP548/ 0UM837/ 0GY581

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5" 3G HS PN# 0RW548/ MBA3073RC

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5" 3G HS PN# 0RW548/ MBA3073RC

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5" 3G HS PN# 0WR767/ HUS151473VLS300

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5" 3G HS PN# 0WR767/ HUS151473VLS300

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5" 3G HS PN# 0MM406/ HUS153073VLS300

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5" 3G HS PN#  0MM406/ HUS153073VLS300

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5" 3G HS PN# 0H8799/ MAX3073RC

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k 3.5" 3G HS PN# 0H8799/ MAX3073RC

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k SAS 3.5" 3G HS PN# 0XT763/ ST373451SS

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 73GB 15k SAS 3.5" 3G HS PN# 0XT763/ ST373451SS

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 147GB 15k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0WX063

Ổ cứng HDD Dell 147GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 147GB 15k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0WX063

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0GX198/ HUS153014VLS300

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0GX198/ HUS153014VLS300

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0TK237/ 0RY491

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0TK237/ 0RY491

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0TN937/ ST3146855SS

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0TN937/ ST3146855SS

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0XK111/ 0M8034/ MAX3147RC

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0XK111/ 0M8034/ MAX3147RC

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 146GB 10k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0GP879/ 0WR711/ 0M8033

Ổ cứng HDD Dell 146GB 10k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 146GB 10k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0GP879/ 0WR711/ 0M8033

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 146GB 10k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0DR238/ ST3146755SS

Ổ cứng HDD Dell 146GB 10k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 146GB 10k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN#  0DR238/ ST3146755SS

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HDD DELL 146GB SAS 3.5'' 15k

HDD DELL 146GB SAS 3.5'' 15k

HDD DELL 146GB SAS 3.5'' 15k

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 146G SAS 3.5'' 3G 10k RPM HS PN# 0DR238

Ổ cứng HDD Dell 146G SAS 3.5'' 3G 10k RPM HS PN# 0DR238

Ổ cứng HDD Dell 146G SAS 3.5'' 3G 10k RPM HS

PN# 0DR238 

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5" 6Gb/s HS PN# 0XX518/ ST3146356SS

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5" 6Gb/s HS PN# 0XX518/ ST3146356SS

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5" 6Gb/s HS PN# 01DKVF ST3300657SS-H

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 146GB 15k SAS 3.5" 6Gb/s HS PN# 01DKVF ST3300657SS-H

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 500GB SATA 7200rpm 3.5" Enterprise HS - P/N: 01KWKJ

Ổ cứng HDD Dell 500GB SATA 7200rpm 3.5

Ổ cứng HDD Dell 500GB SATA 7200rpm 3.5" Enterprise HS

P/N: 01KWKJ

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 500GB 7.2K SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0YP777/ 9EF244-050/ ST3500620SS

Ổ cứng HDD Dell 500GB 7.2K SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 500GB 7.2K SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0YP777/ 9EF244-050/ ST3500620SS

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 500GB 7.2k SATA 3.5" 6G PN# 09CF26/ 9CF26

Ổ cứng HDD Dell 500GB 7.2k SATA 3.5

Ổ cứng HDD Dell 500GB 7.2k SATA 3.5" 6G PN# 09CF26/ 9CF26

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 500GB 7.2k SAS 3.5" 3G HS PN# 0YP777/ ST3500620SS

Ổ cứng HDD Dell 500GB 7.2k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 500GB 7.2k SAS 3.5" 3G HS PN#  0YP777/ ST3500620SS

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 500GB 7.2k SAS 3.5" 6G HS PN# 06VNCJ/ ST500NM0001

Ổ cứng HDD Dell 500GB 7.2k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 500GB 7.2k SAS 3.5" 6G HS PN# 06VNCJ/ ST500NM0001

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300Gb 15K SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0HT953/ HT953/ 0GP880/ ST3300655SS

Ổ cứng HDD Dell 300Gb 15K SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 300Gb 15K SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0HT953/ HT953/ 0GP880/ ST3300655SS

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 500gb 7.2K SAS 3.5" 6Gb/s HS PN# PS4100/ PS6100/ 0M63P8/ M63P8

Ổ cứng HDD Dell 500gb 7.2K SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 500gb 7.2K SAS 3.5" 6Gb/s HS PN# PS4100/ PS6100/ 0M63P8/ M63P8

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB 10k SAS 3.5" 3G HS PN# 0RN828/ RN828

Ổ cứng HDD Dell 300GB 10k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB 10k SAS 3.5" 3G HS PN# 0RN828/ RN828

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB 10k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0G8774/ G8774

Ổ cứng HDD Dell 300GB 10k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB 10k SAS 3.5" 3Gb/s HS PN# 0G8774/ G8774

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell EqualLogic 500GB 7.2k SAS 3.5" 6G HS PN# 0F98GY/ F98GY/ ST500NM0001

Ổ cứng HDD Dell EqualLogic 500GB 7.2k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell EqualLogic 500GB 7.2k SAS 3.5" 6G HS PN# 0F98GY/ F98GY/ ST500NM0001 

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7200 RPM 32MB SATA 3.0Gb/s 3.5" HDD - ST31000528AS / 0H652R

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7200 RPM 32MB SATA 3.0Gb/s 3.5

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7200 RPM 32MB SATA 3.0Gb/s 3.5" HDD

Model: ST31000528AS

Dell Part#: 0H652R

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng DELL 1TB 6G LFF 7.2K RPM SATA Enterprise HARD DRIVE #0T4XNN/ T4XNN/ ST1000NM0033

Ổ cứng DELL 1TB 6G LFF 7.2K RPM SATA Enterprise HARD DRIVE #0T4XNN/ T4XNN/ ST1000NM0033

Ổ cứng DELL 1TB 6G LFF 7.2K RPM SATA Enterprise HARD DRIVE #0T4XNN/ T4XNN/ ST1000NM0033

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SATA 3.5" PN# 08CGTN/ ST31000524NS

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SATA 3.5

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SATA 3.5" PN# 08CGTN/ ST31000524NS

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 750GB 7.2k SATA 3.5" PN# 0G631F

Ổ cứng HDD Dell 750GB 7.2k SATA 3.5

Ổ cứng HDD Dell 750GB 7.2k SATA 3.5" PN# 0G631F

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 750GB 7.2k SATA 3.5" PN# 0C745T/ ST3750330NS

Ổ cứng HDD Dell 750GB 7.2k SATA 3.5

Ổ cứng HDD Dell 750GB 7.2k SATA 3.5" PN#  0C745T/ ST3750330NS

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SATA 3.5" 6G PN# K4M5W/ 0K4M5W

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SATA 3.5

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SATA 3.5" 6G PN# K4M5W/ 0K4M5W

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SATA 3.5" 6G PN# 0W0VNC/ W0VNC

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SATA 3.5

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SATA 3.5" 6G PN# 0W0VNC/ W0VNC

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SATA 3.5" 6G PN# 0HNWHH/ HNWHH

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SATA 3.5

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SATA 3.5" 6G PN# 0HNWHH/ HNWHH

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 2TB 7.2k SATA 3.5" 6G PN# 0PCH77/ 055FX5/ ST2000NM0033

Ổ cứng HDD Dell 2TB 7.2k SATA 3.5

Ổ cứng HDD Dell 2TB 7.2k SATA 3.5" 6G PN# 0PCH77/ 055FX5/ ST2000NM0033

Giá: 3,145,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB 15k SAS 3.5" 6G HS PN# 0F617N/ F617N

Ổ cứng HDD Dell 300GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB 15k SAS 3.5" 6G HS PN# 0F617N/ F617N

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 1Tb 7.2K SAS 3.5" 12G HS PN# 0D4N7V/ D4N7V

Ổ cứng HDD Dell 1Tb 7.2K SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 1Tb 7.2K SAS 3.5" 12G HS PN# 0D4N7V/ D4N7V

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB 15k SAS 3.5" 6G HS PN# 0HR200/ HR200/ HUS153030VLS300

Ổ cứng HDD Dell 300GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB 15k SAS 3.5" 6G HS PN# 0HR200/ HR200/ HUS153030VLS300

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SAS 3.5" 6Gb/s HS PN# 0GPP3G/ 0FNW88/ ST1000NM0023

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SAS 3.5" 6Gb/s HS PN# 0GPP3G/ 0FNW88/ ST1000NM0023

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SAS 3.5" 6Gb/s HS PN# 0740YX/ ST1000NM0001

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SAS 3.5" 6Gb/s HS PN# 0740YX/ ST1000NM0001

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SAS 3.5" 6Gb/s HS PN# 0U738K/ ST31000424SS

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SAS 3.5" 6Gb/s HS PN# 0U738K/ ST31000424SS

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/2 <<12>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ