Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2 2TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST2000NX0008

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2 2TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2 2TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST2000NX0008

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2 1TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST1000NX0008

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2 1TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2 1TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST1000NX0008

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 5E8 8TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST8000AS003

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 5E8 8TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 5E8 8TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST8000AS003

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2000 2TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST2000NX0403/ ST2000NX0253/ ST2000NX0243

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2000 2TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2000 2TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST2000NX0403/ ST2000NX0253/ ST2000NX0243

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2000 1TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST1000NX0423/ ST1000NX0313/ ST1000NX0303

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2000 1TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2000 1TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST1000NX0423/ ST1000NX0313/ ST1000NX0303

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 1TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST1000NM000A/ ST1000NM0055

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 1TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 1TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST1000NM000A/ ST1000NM0055

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 2TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST2000NM002A/ ST2000NM001A/ ST2000NM000A/ ST2000NM0105/ ST2000NM0125/ ST2000NM0055

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 2TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 2TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST2000NM002A/ ST2000NM001A/ ST2000NM000A/ ST2000NM0105/ ST2000NM0125/ ST2000NM0055

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 3TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST3000NM000A/ ST3000NM0005

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 3TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 3TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST3000NM000A/ ST3000NM0005

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 4TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST4000NM001A/ ST4000NM002A/ ST4000NM000A/ ST4000NM0085/ ST4000NM0115/ ST4000NM0035

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 4TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 4TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST4000NM001A/ ST4000NM002A/ ST4000NM000A/ ST4000NM0085/ ST4000NM0115/ ST4000NM0035

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 6TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST6000NM022A/ ST6000NM021A/ ST6000NM002A/ ST6000NM0125/ ST6000NM0115/ ST6000NM0235

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 6TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 6TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST6000NM022A/ ST6000NM021A/ ST6000NM002A/ ST6000NM0125/ ST6000NM0115/ ST6000NM0235

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 8TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST8000NM002A/ ST8000NM000A/ ST8000NM0045/ ST8000NM0055

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 8TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 8TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST8000NM002A/ ST8000NM000A/ ST8000NM0045/ ST8000NM0055

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS X16 16TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST16000NM001G

Ổ cứng HDD Seagate EXOS X16 16TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS X16 16TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST16000NM001G 

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 1TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST1000NM001A/ ST1000NM0045

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 1TB SAS 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 1TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST1000NM001A/ ST1000NM0045

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 2TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST2000NM005A/ ST2000NM004A/ ST2000NM003A/ ST2000NM0115/ ST2000NM0135/ ST2000NM0045

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 2TB SAS 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 2TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST2000NM005A/ ST2000NM004A/ ST2000NM003A/ ST2000NM0115/ ST2000NM0135/ ST2000NM0045

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 3TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST3000NM001A/ ST3000NM0035

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 3TB SAS 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 3TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST3000NM001A/ ST3000NM0035

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 4TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST4000NM004A/ ST4000NM005A/ ST4000NM003A/ ST4000NM0095/ ST4000NM0125/ ST4000NM0025

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 4TB SAS 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 4TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST4000NM004A/ ST4000NM005A/ ST4000NM003A/ ST4000NM0095/ ST4000NM0125/ ST4000NM0025

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 6TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST6000NM030A/ ST6000NM029A/ ST6000NM003A/ ST6000NM0105/ ST6000NM0095/ ST6000NM0245

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 6TB SAS 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 6TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST6000NM030A/ ST6000NM029A/ ST6000NM003A/ ST6000NM0105/ ST6000NM0095/ ST6000NM0245

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 8TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST8000NM003A/ ST8000NM001A/ ST8000NM0065/ ST8000NM0075

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 8TB SAS 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 8TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST8000NM003A/ ST8000NM001A/ ST8000NM0065/ ST8000NM0075

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ