Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

IBM ACCESSORIES FANS SYSTEM X3650 X3655 - P/N: 41Y8729 / 39M6803 / 46C4014

IBM ACCESSORIES FANS SYSTEM X3650 X3655 - P/N: 41Y8729 / 39M6803 / 46C4014

Mô tả: IBM Xseries 3650 X3650 FAN # 41Y8729 39M6803  46C4014
Sử dụng cho: IBM Xseries 3650 x3560 , X3655
Kiểu dạng thiết bị: hot plug 60mm x 60mm

Giá: 582,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM X346 , X236 CASE FAN 26K4768 ; 25R5168 ; 40K6459 ; 40K6481

 IBM X346 , X236 CASE FAN 26K4768 ; 25R5168 ; 40K6459 ; 40K6481

IBM X346 , X236 CASE FAN Accessories

P/N: 26K4768 ; 25R5168 ; 40K6459 ;40K6481

Giá: 582,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m1 fru# 26K8082

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m1 fru# 26K8082

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m1 fru# 26K8082

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m2 m3 fru# 43V6928/ 43V6929/ 46W2926

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m2 m3 fru# 43V6928/ 43V6929/ 46W2926

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m2 m3 fru# 43V6928/ 43V6929/ 46W2926

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x306m/ x3250 m1/ x3250 m2 fru# 39M4322

Quạt tản nhiệt Fan IBM x306m/ x3250 m1/ x3250 m2 fru# 39M4322

Quạt tản nhiệt Fan IBM x306m/ x3250 m1/ x3250 m2 fru# 39M4322

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m4 fru# 94Y7563/ 94Y7564

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m4 fru# 94Y7563/ 94Y7564

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3550 m4 fru# 94Y7563/ 94Y7564

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt máy chủ IBM X3250 M4 - 81Y7454

Quạt tản nhiệt máy chủ IBM X3250 M4 - 81Y7454

Quạt tản nhiệt máy chủ IBM X3250 M4 - 81Y7454

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3530 m4 fru# 00D2567/ 00W2008

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3530 m4 fru# 00D2567/ 00W2008

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3530 m4 fru# 00D2567/ 00W2008

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM Lenovo x3250 M6 fru# 00YJ784/ 00YJ720

Tản nhiệt Heatsink IBM Lenovo x3250 M6 fru# 00YJ784/ 00YJ720

Tản nhiệt Heatsink IBM Lenovo x3250 M6 fru# 00YJ784/ 00YJ720

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Server IBM SYSTEM X3650 M2/ M3 - 46M6416/ 49Y5361

Quạt tản nhiệt Server IBM SYSTEM X3650 M2/ M3 - 46M6416/ 49Y5361

Quạt tản nhiệt Server IBM SYSTEM X3650 M2/ M3

P/N: 46M6416/ FRU: 49Y5361

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt IBM Lenovo X3650 M5 V3 Hot Swap Fan - 00KC676/ 00MU053 / 00KA516

Quạt tản nhiệt IBM Lenovo X3650 M5 V3 Hot Swap Fan - 00KC676/ 00MU053 / 00KA516

Quạt tản nhiệt IBM Lenovo X3650 M5 Hot Swap Fan

P/N: 00KC676/ 00MU053 / 00KA516

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x336 fru# 23K4759/ 26K8143

Quạt tản nhiệt Fan IBM x336 fru# 23K4759/ 26K8143

Quạt tản nhiệt Fan IBM x336 fru# 23K4759/ 26K8143

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3400/ x3500 m1 fru# 39Y8488/ 39Y8489/ 41Y9027/ 41Y9028

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3400/ x3500 m1 fru# 39Y8488/ 39Y8489/ 41Y9027/ 41Y9028

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3400/ x3500 m1 fru# 39Y8488/ 39Y8489/ 41Y9027/ 41Y9028

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x345 fru# 06P6250/ 01R0587

Quạt tản nhiệt Fan IBM x345 fru# 06P6250/ 01R0587

Quạt tản nhiệt Fan IBM x345 fru# 06P6250/ 01R0587

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x225 Front fru# 25P4938/ 59P2381/ 59P2572

Quạt tản nhiệt Fan IBM x225 Front fru# 25P4938/ 59P2381/ 59P2572

Quạt tản nhiệt Fan IBM x225 Front fru# 25P4938/ 59P2381/ 59P2572

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x226 Front fru# 26K6081

Quạt tản nhiệt Fan IBM x226 Front fru# 26K6081

Quạt tản nhiệt Fan IBM x226 Front fru# 26K6081

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x232/ x240 fru# 21P9600

Quạt tản nhiệt Fan IBM x232/ x240 fru# 21P9600

Quạt tản nhiệt Fan IBM x232/ x240 fru# 21P9600

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235 fru# 09N7515/ 09N7499

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235 fru# 09N7515/ 09N7499

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235 fru# 09N7515/ 09N7499

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235 ( gắn ngoài) fru# 25P3430/ 21P9707

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235 ( gắn ngoài) fru# 25P3430/ 21P9707

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235 ( gắn ngoài) fru# 25P3430/ 21P9707

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235/ x255/ x360 fru# 09N9473/ 09N9474

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235/ x255/ x360 fru# 09N9473/ 09N9474

Quạt tản nhiệt Fan IBM x235/ x255/ x360 fru# 09N9473/ 09N9474

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x236 (gắn ngoài) fru# 59P4234/ 59P4236/ 41Y7716/ 41Y7715

Quạt tản nhiệt Fan IBM x236 (gắn ngoài) fru# 59P4234/ 59P4236/ 41Y7716/ 41Y7715

Quạt tản nhiệt Fan IBM x236 (gắn ngoài) fru# 59P4234/ 59P4236/ 41Y7716/ 41Y7715

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM Lenovo x3550 M5 #00KC907

Quạt tản nhiệt Fan IBM Lenovo x3550 M5 #00KC907

Quạt tản nhiệt Fan IBM Lenovo x3550 M5 #00KC907

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3400/ x3500 m2 m3 fru# 44E4563/ 46D0338

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3400/ x3500 m2 m3 fru# 44E4563/ 46D0338

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3400/ x3500 m2 m3 fru# 44E4563/ 46D0338

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt IBM FAN FOR IBM SYSTEMS X3650 M4 - 69Y5611 94Y6620

Quạt tản nhiệt IBM FAN FOR IBM SYSTEMS X3650 M4 - 69Y5611 94Y6620

Quạt tản nhiệt IBM FAN FOR IBM SYSTEMS X3650 M4

P/N: 69Y5611

FRU: 94Y6620

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt IBM Lenovo X3650 M5 V4 Hot Swap Fan - 00MV921 / 00YE423

Quạt tản nhiệt IBM Lenovo X3650 M5 V4 Hot Swap Fan - 00MV921 / 00YE423

Quạt tản nhiệt IBM Lenovo X3650 M5 V4 Hot Swap Fan

P/N: 00MV921 / 00YE423

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x226 80mm Rear Fan fru# 26K6085/ 39Y8513/ 26K6084

Quạt tản nhiệt Fan IBM x226 80mm Rear Fan fru# 26K6085/ 39Y8513/ 26K6084

Quạt tản nhiệt Fan IBM x226 80mm Rear Fan fru# 26K6085/ 39Y8513/ 26K6084

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3100 m4 Rear # PFC0912DE

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3100 m4 Rear # PFC0912DE

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3100 m4 Rear # PFC0912DE

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3200 m1 m2 m3 Fan hdd fru# 42C7484/ 42C7483/ 39Y9860/ 39Y9861

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3200 m1 m2 m3 Fan hdd fru# 42C7484/ 42C7483/ 39Y9860/ 39Y9861

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3200 m1 m2 m3 Fan hdd fru# 42C7484/ 42C7483/ 39Y9860/ 39Y9861

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3200 m1 x3200 m2 Rear fru# 26K7400

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3200 m1 x3200 m2 Rear fru# 26K7400

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3200 m1 x3200 m2 Rear fru# 26K7400

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3300 m4 fru# 94Y7825/ 00D2824

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3300 m4 fru# 94Y7825/ 00D2824

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3300 m4 fru# 94Y7825/ 00D2824

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x236/ x365/ x366/ x3850/ x3950 fru# 48P9670/ 39M2692/ 39M2694/ 48P9686/ 48p9687

Quạt tản nhiệt Fan IBM x236/ x365/ x366/ x3850/ x3950 fru# 48P9670/ 39M2692/ 39M2694/ 48P9686/ 48p9687

Quạt tản nhiệt Fan IBM x236/ x365/ x366/ x3850/ x3950 fru# 48P9670/ 39M2692/ 39M2694/ 48P9686/ 48p9687

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt IBM Fan for Lenovo System X3250 M5 - 00AM069

Quạt tản nhiệt IBM Fan for Lenovo System X3250 M5 - 00AM069

Quạt tản nhiệt IBM Fan for Lenovo System X3250 M5

P/N: 00AM069 

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Server IBM SYSTEM X3500 M4 - 94Y7733/ 94Y7725/ N31305P/ 81Y7007

Quạt tản nhiệt Server IBM SYSTEM X3500 M4 - 94Y7733/ 94Y7725/ N31305P/ 81Y7007

Quạt tản nhiệt Server IBM SYSTEM X3500 M4

P/N: 94Y7733/ 94Y7725/ N31305P/ 81Y7007

Giá: 1,514,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt IBM X3300 M4 Fan System #00D2824/ 00W2284/ 00D2823

Quạt tản nhiệt  IBM X3300 M4 Fan System  #00D2824/ 00W2284/ 00D2823

Quạt tản nhiệt  IBM X3300 M4 Fan System 

P/N: 00D2824/ 00W2284/ 00D2823

Giá: 1,514,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3850 M2 fru# 43W9578/ 44E4865

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3850 M2 fru# 43W9578/ 44E4865

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3850 M2 fru# 43W9578/ 44E4865

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM Power7 8202 8205 Pseries fru# 74Y5220/ 60.55X33.004

Quạt tản nhiệt Fan IBM Power7 8202 8205 Pseries fru# 74Y5220/ 60.55X33.004

Quạt tản nhiệt Fan IBM Power7 8202 8205 Pseries fru# 74Y5220/ 60.55X33.004

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM Pseries 520 fru# 97P3153

Quạt tản nhiệt Fan IBM Pseries 520 fru# 97P3153

Quạt tản nhiệt Fan IBM Pseries 520 fru# 97P3153

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM Pseries P770 fru# 74Y7850

Quạt tản nhiệt Fan IBM Pseries P770 fru# 74Y7850

Quạt tản nhiệt Fan IBM Pseries P770 fru# 74Y7850

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM BladeCenter H 840w fru# 44E5083/ 44E8110

Quạt tản nhiệt Fan IBM BladeCenter H 840w fru# 44E5083/ 44E8110

Quạt tản nhiệt Fan IBM BladeCenter H 840w fru# 44E5083/ 44E8110

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM BladeCenter H 840w fru# 31R3301/ 31R3268/ 31R3269

Quạt tản nhiệt Fan IBM BladeCenter H 840w fru# 31R3301/ 31R3268/ 31R3269

Quạt tản nhiệt Fan IBM BladeCenter H 840w fru# 31R3301/ 31R3268/ 31R3269

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM BladeCenter H 840w fru# 44X3473/ 44X3471

Quạt tản nhiệt Fan IBM BladeCenter H 840w fru# 44X3473/ 44X3471

Quạt tản nhiệt Fan IBM BladeCenter H 840w fru# 44X3473/ 44X3471

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM BladeCenter H 850w fru# 68Y8331/ 68Y8340

Quạt tản nhiệt Fan IBM BladeCenter H 850w fru# 68Y8331/ 68Y8340

Quạt tản nhiệt Fan IBM BladeCenter H 850w fru# 68Y8331/ 68Y8340

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM BladeCenter H 850w fru# 68Y8205/ 68Y8202

Quạt tản nhiệt Fan IBM BladeCenter H 850w fru# 68Y8205/ 68Y8202

Quạt tản nhiệt Fan IBM BladeCenter H 850w fru# 68Y8205/ 68Y8202

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM System # 7133-D40/ 09L2794

Quạt tản nhiệt Fan IBM System # 7133-D40/ 09L2794

Quạt tản nhiệt Fan IBM System # 7133-D40/ 09L2794

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3850 X5/ x3950 X5 fru# 59Y4850/ 59Y4813

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3850 X5/ x3950 X5 fru# 59Y4850/ 59Y4813

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3850 X5/ x3950 X5 fru# 59Y4850/ 59Y4813

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3850 X5/ x3950 X5 Middle fru# 59Y4848/ 59Y4812

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3850 X5/ x3950 X5 Middle fru# 59Y4848/ 59Y4812

Quạt tản nhiệt Fan IBM x3850 X5/ x3950 X5 Middle fru# 59Y4848/ 59Y4812

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM DS4300/ EXP710 Dual Blower Fan fru# 19K1293/ 348-0045686

Quạt tản nhiệt Fan IBM DS4300/ EXP710 Dual Blower Fan fru# 19K1293/ 348-0045686

Quạt tản nhiệt Fan IBM DS4300/ EXP710 Dual Blower Fan fru# 19K1293/ 348-0045686

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Quạt tản nhiệt Fan IBM Blower Fan Assembly Pseries p520 8204-E4A Fru# 39J4517/ P39J4517/ 2PH89933

Quạt tản nhiệt Fan IBM Blower Fan Assembly Pseries p520 8204-E4A Fru# 39J4517/ P39J4517/ 2PH89933

Quạt tản nhiệt Fan IBM Blower Fan Assembly Pseries p520 8204-E4A Fru# 39J4517/ P39J4517/ 2PH89933 

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/2 <<12>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ