Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Phần mềm Window Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD ( KW9-00139 )

Phần mềm Window Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD ( KW9-00139 )

Phần mềm Window Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD ( KW9-00139 )

Giá: 2,100,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Phần mềm Windows 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

Phần mềm Windows 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

Phần mềm Windows 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

 

Giá: 2,300,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Phần mềm Window Pro 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD ( FQC-10528 )

Phần mềm Window Pro 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD ( FQC-10528	)

Phần mềm Window Pro 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD ( FQC-10528 )

Giá: 2,300,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Phần mềm Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess P6 ( T5D-03302 )

Phần mềm Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess P6 ( T5D-03302 )

Phần mềm Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess P6 ( T5D-03302 )

Giá: 4,300,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Phần mềm Office Professional Plus 2019 English APAC EM Notpuertorico ( 79P-03226 )

Phần mềm Office Professional Plus 2019 English APAC EM Notpuertorico ( 79P-03226 )

Phần mềm Office Professional Plus 2019 English APAC EM Notpuertorico ( 79P-03226 )

Giá: 4,300,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Phần mềm Office Professional Plus 2021 English APAC EM Medialess ( 26917070 )

Phần mềm Office Professional Plus 2021 English APAC EM Medialess ( 26917070 )

Phần mềm Office Professional Plus 2021 English APAC EM Medialess ( 26917070 )

Giá: 4,400,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Hệ điều hành Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07788

Hệ điều hành Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07788

Hệ điều hành Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

P/N: P73-07788

Giá: 14,500,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Hệ điều hành Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113

Hệ điều hành Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113

Hệ điều hành Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07113)

Giá: 14,500,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Hệ điều hành Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM P73-06165

Hệ điều hành Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM P73-06165

Hệ điều hành Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73-06165)

Giá: 14,500,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Hệ điều hành Windows Server Standard 2022 64Bit English 1pk DSP OEI DVD P73-08328

Hệ điều hành Windows Server Standard 2022 64Bit English 1pk DSP OEI DVD P73-08328

Hệ điều hành Windows Server Standard 2022 64Bit English 1pk DSP OEI DVD

P/N: P73-08328 

Giá: 15,500,000 VNĐ
Bảo hành: tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ