Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 240GB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB240G801

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 240GB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB240G801

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 240GB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB240G801

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 480GB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB480G801

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 480GB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB480G801

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 480GB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB480G801

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 960GB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB960G801

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 960GB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB960G801

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 960GB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB960G801

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 1.92TB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB019T801

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 1.92TB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB019T801

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 1.92TB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB019T801

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 3.84TB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB038T801

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 3.84TB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB038T801

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 3.84TB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB038T801

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 240GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 240GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 240GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 480GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 480GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 480GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 960GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 960GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 960GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 1.92TB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 1.92TB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 1.92TB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 3.84TB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 3.84TB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 3.84TB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 240GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM240HCGR

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 240GB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 240GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM240HCGR

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 480GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM480HCHP

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 480GB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 480GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM480HCHP 

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 960GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM960HCHP

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 960GB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 960GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM960HCHP 

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 1.9TB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM1T9HCJM

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 1.9TB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 1.9TB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM1T9HCJM

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 240GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH240HAHQ

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 240GB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 240GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH240HAHQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 480GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH480HAHQ/ MZ7LH480HAHQ

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 480GB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 480GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH480HAHQ/ MZ7LH480HAHQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 960GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH960HAJR/ MZ7LH960HAJR

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 960GB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 960GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH960HAJR/ MZ7LH960HAJR

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 1.92TB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH1T9HAJR/ MZ7LH1T9HMLT

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 1.92TB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 1.92TB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH1T9HAJR/ MZ7LH1T9HMLT

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 3.84TB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH3T8HALS/ MZ7LH3T8HMLT

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 3.84TB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 3.84TB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH3T8HALS/ MZ7LH3T8HMLT

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 240GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LH240HAHQ

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 240GB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 240GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LH240HAHQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Super Talent TeraDrive CT3 480GB 2.5 inch SATA3 Solid State Drive (MLC) - FTM48C325H

Super Talent TeraDrive CT3 480GB 2.5 inch SATA3 Solid State Drive (MLC) - FTM48C325H

Super Talent TeraDrive CT3 480GB 2.5 inch SATA3 Solid State Drive (MLC)

P/N: FTM48C325H

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

SSD Dell Intel DC S4610 240GB SATA 2.5" 6Gbps SSDSC2KG240G8R/ Dell# 0T1WH8

SSD Dell Intel DC S4610 240GB SATA 2.5

SSD Dell Intel DC S4610 240GB SATA 2.5" 6Gbps

Model: SSDSC2KG240G8R

Dell Part#: 0T1WH8

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" Intel S3520 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap - 7N47A00099

Ổ cứng SSD Lenovo ThinkSystem 2.5

Ổ cứng SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" Intel S3520 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap

Part #: 7N47A00099

Giá: 6,710,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Kingmax SATAIII SSD SMU35 480GB 6Gb/s 2.5inch

 Kingmax SATAIII SSD SMU35  480GB 6Gb/s 2.5inch

 Kingmax SATAIII SSD SMU35  480GB 6Gb/s 2.5inch

Giá: 11,533,500 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Crucial M500 480GB 2.5-inch Internal SSD - CT480M500SSD1

Crucial M500 480GB 2.5-inch Internal SSD - CT480M500SSD1

Crucial M500 480GB 2.5-inch Internal SSD

P/N: CT480M500SSD1

Giá: 11,650,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" Intel S3520 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap - 7N47A00100

Ổ cứng SSD Lenovo ThinkSystem 2.5

Ổ cứng SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" Intel S3520 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap

Part #: 7N47A00100

Giá: 11,883,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Corsair Force Series GS CSSD-F480GBGS-BK 480GB SATA III Solid State Drive (SSD)

Corsair Force Series GS CSSD-F480GBGS-BK 480GB SATA III Solid State Drive (SSD)

Force Series GS - CSSD-F480GBGS-BK

(480GB, 2.5", kèm khay 3.5", giao tiếp Sata 3, tốc độ đọc 540 MB/s, tốc độ ghi 455MB/s, mỏng 7mm)

Giá: 12,465,500 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ