Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

HP 4mm DDS Cleaning Data Tape Cartridge - P/N: C5709A

HP 4mm DDS Cleaning Data Tape Cartridge - P/N: C5709A

HP 4mm DDS Cleaning Data Tape Cartridge

P/N: C5709A

Giá: 302,900 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP DAT 72 Data Cartridge 72GB ,170m (36/72GB) - P/N: C8010A

HP DAT 72 Data Cartridge 72GB ,170m (36/72GB) - P/N: C8010A

HP DAT 72 Data Cartridge 72GB ,170m (36/72GB)

P/N: C8010A

Giá: 349,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP DDS-4 Data Cartridge, 40 GB, 150m (20/40GB) - P/N: C5718A

HP DDS-4 Data Cartridge, 40 GB, 150m  (20/40GB) - P/N: C5718A

HP DDS-4 Data Cartridge, 40 GB, 150m  (20/40GB)

P/N: C5718A

Giá: 349,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP DAT160 Data Cartridge 80/160 GB - P/N: C8011A

HP DAT160 Data Cartridge 80/160 GB - P/N: C8011A

HP DAT160 Data Cartridge 80/160 GB

P/N: C8011A

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP LTO1 Ultrium 200 GB Data Cartridge - P/N: C7971A

HP LTO1 Ultrium 200 GB Data Cartridge - P/N: C7971A

HP LTO1 Ultrium 200 GB Data Cartridge

P/N: C7971A

Giá: 745,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP DAT 160 Cleaning Cartridge - P/N: C8015A

HP DAT 160 Cleaning Cartridge - P/N: C8015A

HP DAT 160 Cleaning Cartridge

P/N: C8015A

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP LTO3 Ultrium 800GB RW Data Cartridge (400/800 GB) - P/N: C7973A

HP LTO3 Ultrium 800GB RW Data Cartridge (400/800 GB) - P/N: C7973A

HP LTO3 Ultrium 800GB RW Data Cartridge (400/800 GB)

P/N: C7973A

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP LTO2 Ultrium 400GB Data Cartridge (200/400GB) - P/N: C7972A

HP LTO2 Ultrium 400GB Data Cartridge (200/400GB) - P/N:  C7972A

HP LTO2 Ultrium 400GB Data Cartridge (200/400GB)

P/N:  C7972A

Giá: 838,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP LTO-4 Ultrium-4 Tape Cartridge(800/1600GB) - P/N: C7974A

HP LTO-4 Ultrium-4 Tape Cartridge(800/1600GB) - P/N: C7974A

HP LTO-4 Ultrium-4 Tape Cartridge(800/1600GB)

P/N: C7974A

Giá: 885,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP DAT 320 320GB Data Cartridge - P/N: Q2032A

HP DAT 320 320GB Data Cartridge - P/N: Q2032A

HP DAT 320 320GB Data Cartridge

P/N: Q2032A

Giá: 1,001,900 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP Super DLT I 110/220GB, 160/320GB Data Tape Cartridge for SDLT 220/320 Drives - P/N: C7980A

HP Super DLT I 110/220GB, 160/320GB Data Tape Cartridge for SDLT 220/320 Drives - P/N: C7980A

HP Super DLT I 110/220GB, 160/320GB Data Tape Cartridge for SDLT 220/320 Drives

P/N: C7980A

Giá: 1,258,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP LTO Ultrium Universal Cleaning Cartridge - P/N: C7978A

HP LTO Ultrium Universal Cleaning Cartridge - P/N: C7978A

HP LTO Ultrium Universal Cleaning Cartridge

P/N: C7978A

Giá: 1,491,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP LTO-5 Ultrium 3.0 TB RW Data Cartridge - P/N: C7975A

HP LTO-5 Ultrium 3.0 TB RW Data Cartridge - P/N: C7975A

HP LTO-5 Ultrium 3.0 TB RW Data Cartridge

P/N: C7975A

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP Super DLTtape II 600GB data cartridge - P/N: Q2020A

HP Super DLTtape II 600GB data cartridge - P/N: Q2020A

HP Super DLTtape II 600GB data cartridge

P/N: Q2020A

Giá: 2,236,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP LTO4 Ultrium 1.6TB WORM Data Tape Cartridge - P/N: C7974W

HP LTO4 Ultrium 1.6TB WORM Data Tape Cartridge - P/N: C7974W

HP LTO4 Ultrium 1.6TB WORM Data Tape Cartridge

P/N: C7974W

Giá: 2,632,900 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ