Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Cache Module 128MB for HP Smart Array 641 / 642 / E200 - P/N: 351518-001 / 356272-001 / 413486-001

Cache Module 128MB for HP Smart Array 641 / 642 / E200 - P/N: 351518-001 / 356272-001 / 413486-001

Cache Module 128MB for HP Smart Array 641 / 642 / E200
P/N: 351518-001 / 356272-001 / 413486-001

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ram Cache HP 256MB BBWC Cache Module for HP P410, P212, P410i - 462968-B21 / 462974-001 / 013224-001

Ram Cache HP 256MB BBWC Cache Module for HP P410, P212, P410i - 462968-B21 / 462974-001 / 013224-001

Ram Cache HP 256MB BBWC Cache Module for HP P410, P212, P410i 

P/N: 462968-B21 / 462974-001 / 013224-001

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Pin HP BATTERY FLASHED BACK WRITE CACHE for P420, P421- 654873-003

Pin HP BATTERY FLASHED BACK WRITE CACHE for P420, P421- 654873-003

Pin HP BATTERY FLASHED BACK WRITE CACHE for P420, P421

P/N: 654873-003 

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

512MB P-Series Cache Memory For Smart Array P410/P411 - 462975-001 / 462967-B21

512MB P-Series Cache Memory For Smart Array P410/P411 - 462975-001 / 462967-B21

512MB P-Series Cache Memory For Smart Array P410/P411

P/N: 462975-001 / 462967-B21

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc raid HP LSI 9212-4i PCIe 6GB/s SAS/ SATA Raid 0, 1 Controller # 689576-001

Cạc raid HP LSI 9212-4i PCIe 6GB/s SAS/ SATA  Raid 0, 1 Controller # 689576-001

Cạc raid HP LSI 9212-4i PCIe 6GB/s SAS/ SATA  Raid 0, 1 Controller

P/N: 689576-001

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Pin cạc raid HP P400/ P400i Battery-backed Write Cache Battery - P/N: 460499-001 / 462976-001 / 013277-001 / 398648-001 / 381573-001

Pin cạc raid HP P400/ P400i Battery-backed Write Cache Battery - P/N:  460499-001 / 462976-001 / 013277-001 / 398648-001 / 381573-001

Pin cạc raid HP P400/ P400i Battery-backed Write Cache Battery
P/N:  460499-001 / 462976-001 / 013277-001 / 398648-001 / 381573-001

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP 3.6V Ni-MH Battery for Smart Array 641, 642, 6i, 6400, E200 - P/N: 307132-001 / 274779-001

HP 3.6V Ni-MH Battery for Smart Array 641, 642, 6i, 6400, E200 - P/N: 307132-001 / 274779-001

HP 3.6V Ni-MH Battery for Smart Array 641, 642, 6i, 6400, E200
P/N: 307132-001 / 274779-001

Giá: 1,794,100 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nhớ Cache HP 512MB P-series Smart Array FBWC w/Cable #633540-001, 610672-001, 661096-B21

Bộ nhớ Cache HP 512MB P-series Smart Array FBWC w/Cable #633540-001, 610672-001, 661096-B21

Bộ nhớ Cache HP 512MB P-series Smart Array FBWC w/Cable

P/N: 633540-001, 610672-001, 661096-B21

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Memory Module 512MB for HP Smart array P400 - P/N: 405835-001

Memory Module 512MB for HP Smart array P400 - P/N: 405835-001

Memory Module 512MB for HP Smart array P400
P/N: 405835-001

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nhớ cache HP 1GB FBWC Flash Backed Write Cache Module P222/ P420/ P420i /P421 G8 Gen8 sp# 633542-001/ 610674-001/ 631679-B21

Bộ nhớ cache HP 1GB FBWC Flash Backed Write Cache Module P222/ P420/ P420i /P421 G8 Gen8 sp# 633542-001/ 610674-001/ 631679-B21

Bộ nhớ cache HP 1GB FBWC Flash Backed Write Cache Module P222/ P420/ P420i /P421 G8 Gen8

PN: 633542-001/ 610674-001/ 631679-B21

Giá: 2,213,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Pin cạc raid HP SMART STORAGE BATTERY WITH 145MM CABLE FOR P440ar - 750450-001/ 815983-001/ 727260-002

Pin cạc raid HP SMART STORAGE BATTERY WITH 145MM CABLE FOR P440ar - 750450-001/ 815983-001/ 727260-002

Pin cạc raid HP SMART STORAGE BATTERY WITH 145MM CABLE FOR HP P440ar

P/N:  - 750450-001/ 815983-001/ 727260-002

Giá: 2,213,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP Smart array 641 / 64MB Cache - P/N: 291966-B21 / 305414-001

HP Smart array 641 / 64MB Cache - P/N: 291966-B21 / 305414-001

Compatibility: HP ProLiant DL320 G3, DL380 G4, DL580 G3, ML 310 G2, ML310 G3, ML330 G3, ML350 G4, ML350 G4p, ML370 G4, ML570 G3
RAID Level: RAID 0, 1, 1+0, 5
Memory buffer size: 64MB (upgrade 128MB BBWC to 192MB)
P/N: 291966-B21 / 305414-001

Giá: 2,516,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cache HP 2GB MEMORY MODULE FOR P420/ P421 - 631681-B21 / 610675-001

Cache HP 2GB MEMORY MODULE FOR P420/ P421 - 631681-B21 / 610675-001

Cache HP 2GB MEMORY MODULE FOR P420/ P421

P/N: 631681-B21 / 610675-001 

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Pin Battery HP 96W Smart Storage Battery with 145mm Cable For Gen9/ Gen10 sp# 871264-001/ 727258-B21/ 875241-B21

Pin Battery HP 96W Smart Storage Battery with 145mm Cable For Gen9/ Gen10 sp# 871264-001/ 727258-B21/ 875241-B21

Pin Battery HP 96W Smart Storage Battery with 145mm Cable For Gen9/ Gen10 sp# 871264-001/ 727258-B21/ 875241-B21

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc Raid HP H240ar 12GB Dual-Port Int # 726757-B21 / 749997-001

Cạc Raid HP H240ar 12GB Dual-Port Int # 726757-B21 / 749997-001

Cạc Raid HP H240ar 12GB Dual-Port Int

P/N: 726757-B21 / 749997-001

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP Smart Array E200i Controller integrated - P/N: 412205-001

HP Smart Array E200i Controller integrated - P/N: 412205-001

Compatible:  HP ProLiant DL360 G5 ; DL365 G5
RAID Level:  RAID 0, RAID 10
Compatible Slots:  1 x PCI Express x4
P/N: 412205-001

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP smart array E200 / 64MB - P/N: 412799-001 / 012891-001

HP smart array E200 / 64MB - P/N:  412799-001 / 012891-001

Compatibility: HP ProLiant DL380G5 ; DL385 G5 , ML310, ML150, ML350, ML370 G5
RAID Level: RAID 0, RAID 10 , (upgrade BBWC 128MB to RAID 5)
Memory buffer size: 64 MB
Compatible Slots: PCI EXPRESS X4
P/N:  412799-001 / 012891-001

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Modul 512MB DDR2 Cache For HP Smart Array P800 - P/N: 398645-001

Modul 512MB DDR2 Cache For HP Smart Array P800 - P/N: 398645-001

Compatibility: HP SMART ARRAY P800
P/N: 398645-001

Giá: 3,145,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP Smart array 6400/6402 BBWC 128MB - P/N: 309520-001 / 273915-B21

HP Smart array 6400/6402 BBWC 128MB - P/N: 309520-001 / 273915-B21

Compatibility: HP ProLiant DL320 G3, DL320 G4, DL320 G5, DL360 G4, DL360G5, DL365 G5, DL380 G4, DL380 G5, DL385 G5, DL580 G3, DL580 G4, DL585 G2, DL585 G2 ML 310 G2, ML310 G3, ML330 G3, ML350 G4, ML350 G5, ML370 G4, ML370 G5, ML570 G3, ML570 G4
RAID Level: RAID 0, 1, 1+0, 5 and ADG (Advanced Data Guarding); RAID 6 optional
Memory buffer size: 192MB (64MB onboard+ 128MB Memory Module )
Compatible Slots: PCI-X / 133 MHz
P/N: 309520-001 / 273915-B21

Giá: 3,145,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc Raid HP Smart Array P222/512 FBWC 6Gb 1-port Int/1-port Ext SAS Controller 631667-B21/ 633537-001/ 610669-003

Cạc Raid HP Smart Array P222/512 FBWC 6Gb 1-port Int/1-port Ext SAS Controller 631667-B21/ 633537-001/ 610669-003

Cạc Raid HP Smart Array P222/512 FBWC 6Gb 1-port Int/1-port Ext SAS Controller

P/N: 631667-B21/ 633537-001/ 610669-003

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc Raid HP H240 HBA 12GB/S 2-PORT PCI-E 3.0 X8 SAS / SATA 8GB/S - 726909-001/ 726907-B21

Cạc Raid HP H240 HBA 12GB/S 2-PORT PCI-E 3.0 X8 SAS / SATA 8GB/S - 726909-001/ 726907-B21

Cạc Raid HP H240 HBA 12GB/S 2-PORT PCI-E 3.0 X8 SAS / SATA 8GB/S

P/N: 726909-001/ 726907-B21

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Pin Battery HP Smart Array P244/ P246 Battery Module BBWC for BL460C G9 SP# 871265-001/ 815984-001

Pin Battery HP Smart Array P244/ P246 Battery Module BBWC for BL460C G9 SP# 871265-001/ 815984-001

Pin Battery HP Smart Array P244/ P246 Battery Module BBWC for BL460C G9 SP# 871265-001/ 815984-001

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP Smart array 642 / 64MB - P/N: 291967-B21 / 305415-001

HP Smart array 642 / 64MB - P/N: 291967-B21 / 305415-001

Compatibility  HP ProLiant DL320 G3, DL380 G4, DL580 G3, ML 310 G2, ML310 G3, ML330 G3, ML350 G4, ML350 G4p, ML370 G4, ML570 G3
RAID Level:  RAID 0, 1, 1+0, 5
Memory buffer size:  64MB (upgrade 128MB BBWC to 192MB)
Compatible Slots:  PCI-X / 133 MHz
P/N: 291967-B21 / 305415-001

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP BL460C HDD RAID E200i BACKPLANE BOARD - P/N: 410300-001

HP BL460C HDD RAID E200i BACKPLANE BOARD - P/N: 410300-001

Compatibility:  HP Blade BL460C
RAID Level:  RAID 0, RAID 1
Memory buffer size:  64 MB
P/N: 410300-001

Giá: 3,961,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP smart array P400 cache 256MB - P/N: 405132-B21 / 405831-001

HP smart array P400 cache 256MB - P/N: 405132-B21 / 405831-001

Compatibility:  HP ProLiant DL320 G2 ;DL380G5 ; DL385 G5, DL580 G4 , ML310 G3, ML150, ML350, ML370 G5, ML570 G4
RAID Level:  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 (ADG)., RAID 10
Memory buffer size:  256 MB (installed) / 512 MB (max)
Compatible Slots:  PCI Express x8

Giá: 4,077,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP Smart Array P212 Zero Memory Controller - P/N: 462828-B21 / 462594-001

HP Smart Array P212 Zero Memory Controller - P/N: 462828-B21 / 462594-001

RAID Level:  0,1, 1+0, standard, RAID 5, 5+0, 6 (ADG), 6+0 optional
Protocol Support:  6G SAS/3Gb SATA
I/O Slot Type:  PCI-Express 2.0 x8
P/N: 462828-B21 / 462594-001

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP Smart Array P410/ 256MB 2-ports Int PCIe x8 SAS Controller ( RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0) - P/N:462862-B21

HP Smart Array P410/ 256MB 2-ports Int PCIe x8 SAS Controller ( RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0) - P/N:462862-B21

Supported Devices:  Hard drive, disk array (RAID) Serial ATA-150 / SAS
RAID Level:  0,1, 1+0, 5, 5+0 standard, RAID 6, 6+0 optional
Cache (read/write):  256MB, Battery Option.
Protocol Support:  6G SAS/3Gb SATA
I/O Slot Type : PCI-Express 2.0 x8
P/N: 462862-B21

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP smart array E200 /128MB BBWC - P/N: 412799-001 / 411508-B21

HP smart array E200 /128MB BBWC - P/N: 412799-001 / 411508-B21

Compatibility: HP ProLiant DL320 G2 ;DL380G5 ; DL385 G5, DL580 G4 , ML310 G3, ML150, ML350, ML370 G5, ML570 G4
RAID Level: RAID 0, RAID 10 , RAID 5
Device Type: Storage controller (RAID) plug in CARD ) SERIAL ATA-150 / SAS
Compatible Slots: PCI EXPRESS X4
P/N: 412799-001 / 411508-B21

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP Smart Array P400i/ 256MB Cache Controller SAS - P/N: 399550-B21 / 412206-001

HP Smart Array P400i/ 256MB Cache Controller SAS - P/N: 399550-B21 / 412206-001

Compatibility:  HP ProLiant DL360 G5 ; DL365 G5
RAID Level:  RAID 0, RAID 10 , RAID 5
Device Type  Storage controller (RAID) - plug-in card
Interfaces  Ports 2 x 32-pin SFF-8484 SAS 300 - Serial Attached SCSI Internal
P/N: 399550-B21 / 412206-001

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP Smart Array P212/256MB PCIe x8 SAS Controller - P/N: 462834-B21

HP Smart Array P212/256MB PCIe x8 SAS Controller - P/N:  462834-B21

RAID Level:  0,1, 1+0, RAID 5, 5+0,  optional 6 (ADG), 6+0
Protocol Support:  6G SAS/3Gb SATA
I/O Slot Type:  PCI-Express 2.0 x8
P/N:  462834-B21

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc Raid HP SMART ARRAY P440AR/2GB FBWC 12GB #749796-001/ 726738-001

Cạc Raid HP SMART ARRAY P440AR/2GB FBWC 12GB #749796-001/ 726738-001

Cạc Raid HP SMART ARRAY P440AR/2GB FBWC 12GB

P/N: 749796-001/ 726738-001

Giá: 4,893,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP smart array P600 BBWC 256MB - P/N: 337972-B21

HP smart array P600 BBWC 256MB  - P/N: 337972-B21

Compatibility:  HP ProLiant DL320 G2 ;DL380G5 ; DL385 G5, DL580 G4 , ML310 G3, ML150, ML350, ML370 G5, ML570 G4
RAID Level:  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, ADG
Device Type:  Storage controller (RAID) plug in CARD ) SERIAL ATA-150 / SAS
Compatible Slots:  PCI-X / 133 MHz
P/N: 337972-B21

Giá: 5,009,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP smart array P400 / BBWC 512MB Cache - P/N: 411064-B21

HP smart array P400 / BBWC 512MB Cache - P/N: 411064-B21

Compatibility:  HP ProLiant DL320 G2 ;DL380G5 ; DL385 G5, DL580 G4 , ML310 G3, ML150, ML350, ML370 G5, ML570 G4
RAID Level:  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 (ADG)., RAID 10
Memory buffer size:  512 MB (installed) / 512 MB (max)
Compatible Slots:  PCI Express x8
P/N: 411064-B21

Giá: 5,126,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP Smart Array P411/512 BBWC 2-ports Ext PCIe x8 SAS Controller - P/N: 462832-B21 / 462918-001

HP Smart Array P411/512 BBWC 2-ports Ext PCIe x8 SAS Controller - P/N: 462832-B21 / 462918-001

RAID Level:  0,1, 1+0, 5, 5+0 standard, RAID 6 (ADG), 6+0 optional
Protocol Support: 6G SAS/3Gb SATA
I/O Slot Type: PCI-Express 2.0 x8
P/N: 462832-B21 / 462918-001

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc Raid HP Smart Array P421/2GB FBWC 6Gb 2-Ports External SAS Controller - 631674-B21 / 633539-001 / 610671-001

Cạc Raid HP Smart Array P421/2GB FBWC 6Gb 2-Ports External SAS Controller - 631674-B21 / 633539-001 / 610671-001

Cạc Raid HP Smart Array P421/2GB FBWC 6Gb 2-Ports External SAS Controller

P/N: 631674-B21 / 633539-001 / 610671-001

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Pin Battery HP Controller EVA4000 EVA6000 EVA8000 SP# 512735-001/ AD626B

Pin Battery HP Controller EVA4000 EVA6000 EVA8000 SP# 512735-001/ AD626B

Pin Battery HP Controller EVA4000 EVA6000 EVA8000 SP# 512735-001/ AD626B

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Pin Battery HP EVA4400/ HSV300 SP# 460581-001

Pin Battery HP EVA4400/ HSV300 SP# 460581-001

Pin Battery HP EVA4400/ HSV300 SP# 460581-001

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Pin Battery HP EVA6300 EVA6500 series SP# 671988-001

Pin Battery HP EVA6300 EVA6500 series SP# 671988-001

Pin Battery HP EVA6300 EVA6500 series SP# 671988-001

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Pin Battery HP 3Par StoreServ 7000 7400 sp# 683240-001/ 683542-001

Pin Battery HP 3Par StoreServ 7000 7400 sp# 683240-001/ 683542-001

Pin Battery HP 3Par StoreServ 7000 7400 sp# 683240-001/ 683542-001

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc mở rộng cạc raid HP 12Gb DL380 Gen9 SAS Expander Card # 727250-B21

Cạc mở rộng cạc raid HP 12Gb DL380 Gen9 SAS Expander Card # 727250-B21

Cạc mở rộng cạc raid HP 12Gb DL380 Gen9 SAS Expander Card

P/N: 727250-B21

Giá: 13,048,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ